EU

Biedrība "Ūdenszīmes" ir asociētais partneris projektā "Pārmaiņu veidotāji"

04/15/2024

Biedrība “Ūdenszīmes” ir dibināta 2007. gada 20. jūnijā. Tās galvenie darbības virzieni ir vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, māksla un kultūra, bērnu un jauniešu izglītība un attīstība. Savu darbību biedrība uzsāka ar vēlmi darboties tieši lauku apvidū - Sēlijā, kas ir ļoti attālināts no lielajām pilsētām. Reģionā, kas ir bagāts ar dabas vērtībām, kultūrvēsturisko mantojumu un sirsnīgiem un apņēmīgiem cilvēkiem. Paralēli biedrības dibināšanai tika uzsākta arī piemērotu telpu meklēšana reģionā. Tika apskatītas dažādas ēkas, taču īstā izrādījās 2003. gadā slēgtā Kaldabruņas skola. Biedrības biedru vidū ir pedagogi, vides aizsardzības, finansu un projektu menedžmenta speciālisti, mākslinieki, lauksaimnieki, tūrisma gidi, pensionāri – gan no reģiona iedzīvotāju vidus, gan citām vietām Latvijā.


Biedrība ir izveidojusi Pļavas muzeju. Tā ekspozīcija ir veidota līdzībā ar cilvēka dzīves ciklu, saistībā ar dabu un latviešu tautas tradīcijām. Tajā apskatāma un piedzīvojama Smilgu ekspozīcija, Bērnības gaismas objekts, Kaldabruņas Māras josta ozola dobumā, Vārdnieku vainags, Pūra vainags, Aizsargājamo un retāk sastopamo augu ekspozīcijas. Kaldabruņas jeb Krievānu Māras josta ir viena no novada lielākajām kultūrvēsturiskajām vērtībām – tā ir unikāls etnogrāfijas materiāls. Jostas rakstā, ko veido 52 raksta elementi, ir 36 svastikas (ugunskrusta) modifikācijas, un līdzvērtīga materiāla Latvijas etnogrāfijā faktiski nav. Jostas oriģināls, ko 19. gs. beigās etnogrāfu rīcībā nodevusi Māra Krievāne no Kaldabruņas „Mačulānu” mājām, glabājas Latvijas Vēstures muzejā. Raksta atšifrējums ir pieejams „Latvju Rakstu” sējumā. Tiek piedāvātas arī dažādas radošās nodarbības skolēniem, pieaugušajiem un senioriem. Pieejamas piknika vietas un skatu platformas.

Par vienu no biedrības vizītkartēm tiek uzskatītas Sienas dienas - liela formāta siena skulptūru plenērs, kas katru gadu notiek jūlija sākumā Kaldabruņas skolas ābeļdārzā. Siena skulptūru izstāde parasti apskatāma līdz septembrim.

Pašlaik biedrība aktīvi rosās, lai tiktu atjaunota vietējā Kaldabruņas evanģēliski luteriskā baznīca, tautā saukta arī par Červonkas baznīcu. Ir uzsākta un no 2023. gada decembra norisinās ziedojumu kampaņa baznīcas atjaunošanai un interjera izveidei. Arī šajā, 2024. gadā baznīcā ir plānoti dažādi pasākumi - gan izstādes, gan koncerti, lai apdzīvotu baznīcu tāda, kāda tā ir pašlaik. Bet biedrībai un citiem aktīvistiem ir daudz ideju, kā ar laiku šo vietu padarīt par tiešām ievērojamu apskates objektu Kaldabruņā.

 

Biedrība ir arī mūsu asociētais partneris projektā “Pārmaiņu veidotāji. Inovatīvi biznesa modeļi radošajām nozarēm mazapdzīvotās vietās.” Tajā cenšamies palīdzēt radošām kultūras vietām rast jaunas idejas un risinājumus viņu darbībai un aktivitātēm.

Vairāk par biedrības aktivitātēm var uzzināt: https://www.facebook.com/Udenszimes

 


See other news ...

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.