Country Holidays

Publications

Publications of "Lauku ceļotājs"

Our publications in English: accommodation catalogue „Country Holidays”, maps and travel guides for touring Latvia by car, bike, boating or hiking offer practical information and are most useful to plan and experience your holidays in Latvia. We have inspected all sites and tested all routes which are described. See below the details about contents of each of our publications.

To order the publications please send a request to the e-mail: lauku@celotajs.lv. You can pay for the publication with credit card or bank transfer. To read regular news about our new publications, please follow this link.

Publication Description
N/A

Ceļvedis pa Setu zemi Igaunijā

Setomā (Setomaa) ceļvedis sniegs nelielu ieskatu setu zemes dabā un kultūrā, kā arī pastāstīs par Setomā tūrisma maršrutiem. Tā kā vēsturiskā Setomā sadalīta starp divām valstīm – Igauniju un Krieviju, tad nedaudz tiks apskatītas arī Krievijas teritorijā esošās nozīmīgās vietas: Pečoriem un Izborskai. Grāmata apskata arī svarīgākos ikgadējos notikumus, kā arī informē par ēdināšanas un nakšņošanas vietām. Ceļveža beigās atrodami daži praktiski padomi un neliela setu - latviešu vārdnīca.

N/A

Ceļvedis pa Kihnu salu Igaunijā

Straujajā mūsdienu ritmā Kihnu sala ir saglabājusi savu raksturīgo seju, tādējādi joprojām tā ir ļoti īpaša vieta. Pateicoties salas iedzīvotāju drosmei, prasmēm un vēlmei, šī mazā salas tauta ir saglabājusi savu identitāti un tradicionālo dzīvesstilu. Ne tikai pagātnē Kihnu sala atšķīrās no pārējās pasaules – tas tā ir joprojām. Grāmatā tiek apskatīti svarīgākie ikgadējie notikumi - festivāli, stāstīts par ēdienu, mūzikas, rokdarbu deju u. c. tradīcijām. Ceļvedī atradīsiet informāciju par Kihnu salas dabas bagātībām. Ceļveža beigās atrodami daži praktiski padomi un neliela kihniešu - latviešu vārdnīca.

N/A

Ceļvedis pa Suitu novadu

"Ceļvedis pa Suitu novadu” domāts ceļotājiem, kuriem interesē bagātīgā suitu kultūra un tradīcijas, kuras joprojām ir dzīvas un ikvienam iepazīstamas. Ceļvedī ir īsi aprakstīti galvenie ar Suitu novadu saistītie vēsturiskie notikumi, interesanti fakti un 23 tūrisma objekti, kur var iepazīt suitu mantojumu, minēti svarīgākie ikgadējie notikumi, kā arī pievienota mazā suitu vārdnīca. Kaut arī suiti paši par sevi saka, ka tiem ir tieša valoda un asa mēle, Suitu novadā vienmēr ir gaidīts atbildīgs ceļotājs, kam interesē suitu pagātne, tagadne un arī nākotne! uz tikšanos Suitu novadā!

 

Šī publikācija ir finansēta Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

N/A

Ceļvedis pa Lībiešu krastu

„Ceļvedis pa Lībiešu krastu” tapis ciešā sadarbībā ar lībiešiem un tas domāts ceļotājiem, kuriem interesē lībiešu kultūra un tradīcijas. Ceļvedī uzskaitīti galvenie ar Lībiešu krastu saistītie vēsturiskie notikumi, interesanti fakti, aprakstītas 23 vietas, kur var iepazīt lībiešu mantojumu, minēti svarīgākie ikgadējie notikumi, kā arī pievienota maza latviešu - lībiešu vārdnīca. Ziemeļkurzemes piekrastē allaž ir gaidīts atbildīgs ceļotājs, kam interesē lībiešu pagātne, šodiena un arī nākotne! Uz tikšanos Lībiešu krastā!

 

Šī publikācija ir finansēta Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

N/A

Baltic Coastal Hiking Guide

In the guide, the ~1200 km of the Baltic Coastal Hiking Route are divided into 8 sections and each of them is marked by a different colour on the map: The Great Sea (The West coast of Latvia on the Baltic Sea), the Little Sea (The West coast of the Gulf of Riga), Jūrmala and Riga (The most popular resort city and the capital of Latvia), the Vidzeme coast (The East coast of the Gulf of Riga), Pärnu town and fishing villages (The littoral of Pärnu Bay), Matsalu National Park and the West Estonian islands (Matsalu Bay, Saaremaa, Muhu, Hiiumaa, Vormsi islands), Haapsalu and villages of Coastal Swedes (Haapsalu Bay and the Noarootsi Peninsula, Osmussaar island) and Cliffs and waterfalls in the Northwest of Estonia (The littoral of the Gulf of Finland).

The ~1200 km of the Baltic Coastal Hiking Route are split up into 60 separate parts of one day walks (~20-25 km). Each day’s walk has a detailed description. An additional three spreads of the guide are dedicated to the islands of Estonia where travellers can continue their hike or, quite the contrary, relax by enjoying the cultural, historic, gastronomic or wellness offers on the islands.

N/A

Historical and Modern Gardens

This map features 109 gardens that are open to visitors. This symbol denotes 53 historical gardens which emphasise their values , as well as botanic gardens and collections of plants where you will learn about gardening traditions and history and see traditional types of fruits, vegetables, herbs, decorative trees, bushes and flowers in Latvia (Latgale, Kurzeme, Zemgale) and Lithuania (Aukštaitija, Žemaitija). Specialised gardens will offer information about various types of products and their use, as well as the achievements of local breeders. The historical gardens reflect the influence of various eras and cultures, and they are often alongside estates, museums or farms and are linked to their history.

N/A

Flavours of Livonia - Dishes

Here you will find a selection of traditional food with a preparation history coinciding with the Livonian historical period. Cheese, cottage cheese with hemp, milk with berries. Kama flour. Peas and beans. Sorrel and mushrooms. Barley porridge and rye bread. Sauerkraut and salted cucumbers. Sal­ted sprats and herring. Smoked fish. Martin’s day rooster. Meat and lam- prey that’s cooked on open fire.

The information brochure Taste of Livonia. Dishes is a supplement to the map Culinary Route "Taste of Livonia". The selection of courses described here comprises national dishes which, in terms of their cooking history, correspond to the historical period of Livonia

N/A

Livonian Culinary Route

This map includes 250 stops of the Livonian Culinary Route in Latvia and Estonia - taverns, restaurants, lodging houses and producing farms, allowing you to find out the impact of Livonian times on the contemporary cuisine of today. Although the borders of Livonia were erased from the global map long ago, our traditional cuisine is still basically made up of the same foods that our ancestors ate. This is history, right here on the table!

Every stop will welcome you with a brief description, working hours, contact information, geographical coordinates, location on the map, and also the speciality - special foods or manufactured produce, as well as events and workshops.

The map of Latvia and Estonia with a scale 1: 1 000 000 allows you to find all the places described here. The map includes an informative brochure "Flavours of Livonia. Cuisine.". Here you will find a selection of national cuisine items with a preparation history coinciding with the Livonian historical period.

N/A

Baltic Coastal Hiking tourist brochure

The brochure introduces the Baltic Coastal Hiking route along the Baltic Sea coast between Riga and Tallinn. The 1200km route is part of the European long distance hiking route E9. Any part of the itinerary can be chosen for a hike of 60 days, a daily hike around 20 km. The whole route is divided into 8 sections revealing the variety of the seacoast and allowing hikers to choose their preferences. The brochure describes the highlights in each section, offers practical tourist information and includes a hiking route map.

N/A

Heritage Agritourism Product Manual

This manual presents themed heritage agritourism farm visits and routes for groups and individual travellers in Latvia and Lithuania. The topic introduces the tradition of agricultural and its continuation in modern farming in both countries. Tour visits demonstrate, in an attractive way, the country living of today – innovative small farms and craft businesses that are based on traditional occupations and that have successfully adapted to modern needs by producing competitive products and finding their market niche. Some of the large industrial farms have also developed visitor programmes. They demonstrate today’s farming technologies and products and show the history of the development of their farms. Respecting their heritage, some farms expose collections of working tools, farm machinery, vintage cars and other attractive exhibits. The farms also offer specialised study visits for farming professionals.

N/A

Vēsturiskais un mūsdienu dārzs

Rokagrāmatas nodaļas iepazīstina ar sekojošām tēmām:

Vēsturisko dārzu tūrisma produkts. Nodaļā sniegta definīcija – kas ir vēsturisko dārzu tūrisma produkts. Nodaļa iepazīstina arī ar Latvijas dārzu apsekojuma rezultātiem, ko veica Dobeles Dārzkopības Institūta speciālisti, lai konstatētu situāciju Latvijas dārzos un novērtētu to potenciālu dārzu tūrismam.

Dārza plānošana un ierīkošana. Nodaļā aplūkoti pamatprincipi, kas jāņem vērā, plānojot un ierīkojot jebkuru dārzu – gan vēsturisku, gan mūsdienīgu. Katru tēmas sadaļu papildina foto, ietverti arī dārzu zonēšanas plānu piemēri.

Dārza kopšana un audzēšana. Nodaļā sniegti padomi augļu dārza rekonstrukcijai un jaunu koku kopšanai, dārzeņu, garšaugu un dekoratīvo augu audzēšanai un kopšanai, kā arī ieteikumi šķirņu izvēlei vēsturiskajam dārzam tūrisma piedāvājumā.

Kā sagatavot dārzu apmeklētāju uzņemšanai. Nodaļā sniegti padomi, kā veidot dārza stāstu un pasniegt informāciju, kā izveidot saimniecības veikalu, kas ir svarīgs elements tūrisma piedāvājumā un sniedz papildu ienākumu.

Infrastruktūra tūristu uzņemšanai. Nodaļā aprakstīta minimāli nepieciešamā infrastruktūra apmeklētāju ērtībām – auto stāvvieta, labierīcības, utt.

Vēsturiskā informācija par dārzkopību, šķirnēm, selekciju. Nodaļā sniegts īss pārskats par augļkopības, dārzeņkopības, garšaugu un ārstniecības augu, kā arī dekoratīvās dārzkopības attīstību Latvijā.

Dārzu tūrisma piemēri. Nodaļā apskatīti Vācijas augļu dārzu piemēri kā dārzu tūrisma produkts.

Šī rokasgrāmata būs noderīga: profesionāliem dārzkopjiem un šķirņu selekcionāriem. Rokasgrāmatā sniegti praktiski padomi, kā sagatavot dārzu apmeklētāju uzņemšanai. Atverot dārzu apmeklētājiem, ir iespējams iepazīstināt plašāku sabiedrību ar selekcijas darba rezultātiem – izkoptajām šķirnēm, to vērtīgajām īpašībām, vēsturisko šķirņu saglabāšanas nozīmi; lauku tūrisma uzņēmējiem. Rokasgrāmatā sniegti praktiski padomi, kā ierīkot dārzu, veidojot harmonisku ainavu un patīkamu vidi viesiem, papildinot jau esošo tūrisma piedāvājumu.

N/A

"Go Rural" Product manual 2018 - Latvia/Estonia/South coast Finland

This manual is aimed at helping you discover rural destinations in the South of Finland, Estonia and Latvia beyond traditional touristic routes. The programmes and sites in this manual are based around small-scale accommodation, open farms, local producers, living traditions and sincere people. The people here have a close relationship with their natural surroundings and annual cycle. Each season has its own specific activities like mushrooming, berry picking, collecting herbs, ice-fishing and different agricultural jobs as well as traditional and seasonal celebrations. The countries are a haven for the tourist who loves nature, respects traditions and would like to experience them and their cultures more deeply.

Behind this manual there is a team of professional countryside tourism organisations and tour operators. For many years we have carried regular inspections of our accommodation and sites, have closely cooperated with national parks and nature experts, researched and developed new routes.

In this brochure we present example products based on rural experiences such as visits to country farms, hands-on workshops, tours of UNESCO World Heritage Sites, stays at spa hotels, and opportunities to get closer to nature or to live like locals. Some model itineraries for touring the three countries are presented. All of these can be linked with the traditional touristic routes and city experiences to bring more variety and attraction.

Travelling options between the countries are shown by air, ferries and bus. A list of tour operators that can help to arrange tours and services group and individual customers is provided in this manual.

N/A

The Routes of Latvia’s Statehood

This tour map presents 7 Routes of Latvia’s Statehood that offer an insight into the history of establishment of Latvia as a state. The routes invite to find out about places, events and personalities that have played a significant role in the formation of the State of Latvia and the emergence of its national identity. A traveller will also learn about historical state entities that have existed in the territory earlier and have left their heritage that is part of Latvia’s culture.

Included: Map of Latvia (scale 1: 550000) with the 7 Routes of Latvia’s Statehood marked and briefly described. Descriptions of 80 sites and objects related to the history of Latvia’s statehood. Descriptions of 85 open farms that have been awarded the Latvian Heritage sign. The map is available in LV/RU and EN/DE languages. 

The 7 Routes of Latvia’s Statehood have been developed within the programme for celebration of the centenary of Latvia as a state. The celebration events continue from 2017 to 2021. The key message of the centenary celebration is „I am Latvia” focusing on people as the core value of the state. They shape today’s life in the country and, together with their young generation, they lay foundations for the future.

The project is implemented with the support of the State Culture Capital Foundation.

N/A

GoRural Food and Drinks

Finnish, Estonian and Latvian cuisine is based on natural products from clean en vironment. Spring and summer seasons are characterised by lighter dishes like greens, dairy products and seasonal fi sh, grilled meat, forest berries and mushrooms. Meat dishes with vegetable and grain side dishes, fermented and pickled vege- tables dominate cold seasons meals.

There are three meals during the day – break- fast, dinner and supper. There could be tea or coffee breaks between them with tiny snacks. The main meal is dinner, with choice of soups, main dishes and desserts. Bread of various types is always served on the table.

There are three meals during the day – break- fast, dinner and supper. There could be tea or coffee breaks between them with tiny snacks. The main meal is dinner, with choice of soups, main dishes and desserts. Bread of various types is always served on the table.

Rural pubs have simpler meals that are richer in calories and the servings are larger. The restau- rant servings are smaller, with more emphasis on quality. Chefs create refi ned taste combina- tions and surprise their customers with food as a special adventure by using fresh and seasonal local dishes.

N/A

Jūrtaka - Rokasgrāmata uzņēmējam

Šī rokasgrāmata ir paredzēta plašam lietotāju klāstam: tūrisma uzņēmējiem, pašvaldībām un tiem tūrisma speciālistiem, nevalstiskajām organizācijām un ikvienam, kas plāno attīstīt uzņēmējdarbību vai citas iniciatīvas kājāmgājēju tūrismā.

Rokasgrāmatas izveide balstīta Jūrtakas izveides procesa pieredzē, rokasgrāmatas autoru līdzšinējā profesionālajā pieredzē, kā arī to valstu informācijas avotos, kurās kājāmgājēju tūrismam ir senas tradīcijas.

Jūrtaka ir pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. Tā tika izveidota 2017. - 2018. gadā, procesā iesaistījās daudzi piekrastes uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji.

Rokasgrāmatā atrodami ieteikumi, kā esošo un potenciālo kājāmgājēju vajadzī- bām attīstīt Jūrtakas apkārtnē sniegto pakalpojumu klāstu, kā arī nodrošināt šo pakalpojumu kvalitāti un atraktivitāti ilgtermiņā. Uzmanība pievērsta gan iesaistīto pušu sadarbībai kopīgu produktu radīšanā un pakalpojumu sniegšanā, gan individuālai pakalpojumu sniegšanai.