Country Holidays

Ceļojumu maršruti Slīteres NP

Slītere aicina!

Slīteres nacionālajā parkā ir izveidoti 9 jauni maršruti kājāmgājējiem, slēpotājiem, velobraucējiem, laivotājiem, autobraucējiem un dabas vērotājiem. Septiņi no tiem domāti ceļotājiem, kuri savus braucienus organizē paši. Jums atliek izdrukāt maršruta aprakstu un karti, un doties ceļā! Aprakstā iekļauts maršruta pilns raksturojums: īss apskates objektu apraksts un informācija par tūristu mītnēm, atpūtas vietām, veikaliem, ēdināšanas uzņēmumumiem, velosipēdu/ laivu nomu, auto stāvlaukumiem un TIC. Dabas vērotāju tūres, zvēru un putnu vērošanu, ieteicams veikt gida pavadībā.
 
Ja parkā vēlaties uzturēties ilgāk par vienu dienu, izvēlieties vienu no nakšņošanas vietām. Lai veiktu rezervāciju, sazinieties ar "Lauku ceļotāju". Ceļojuma organizēšanai noderīgu informāciju atradīsiet arī mūsu ceļvežos un kartēs.

2011. gada 4-5. jūnijā Slīteres nacionālajā parkā notika otrā Slīteres ceļotāju diena. Speciāli veidotajā Slīteres ceļotāju dienas mājas lapā www.celotajs.lv/sliteresdiena.lv var iepazīties ar ceļošanai noderīgu informāciju - par maršrutiem, par gidiem, par objektiem, par nacionālo parku, par naktsmītnēm un citiem pakalpojumiem.


kajamg Kājāmgājējiem velo Velobraucējiem laivas Laivotājiem slepotajs Slēpotājiem
auto Autoceļotājiem putni Putnu vērotājiem
zveri Dabas vērotājiemslepotajs

Slēpotājiem


sniega_maja
slepotajs
Pa lībiešu ciemiem
Kurzemes pussala, īpaši tās ziemeļdaļa ir pazīstama ar daudz maigākiem un vienmērīgākiem klimatiskajiem apstākļiem nekā pārējā Latvijas teritorijā. Likumsakarīgi, arī ziemas šeit ir siltākas un nereti bez noturīgas sniega segas. Taču tad, kad ir sniegs, šī iespēja nekavējoties ir jāizmanto! Un kas var būt lieliskāks par slēpojienu ar distanču slēpēm cauri lībiešu ciemiem – vienīgo vietu, kur vienkopus saglabājies lībiešu kultūrvēsturiskais mantojums un ainava. Kopā sanāks 11 km pa apvidu. Arī autotransports netraucēs. Kā stāsta vietējie iedzīvotāji, sniegotas ziemas atkārtojas aptuveni pēc pieciem gadiem, tādēļ šāds pārvietošanās vai ceļošanas veids uzskatāms par ekskluzīvu iespēju.

Aptuvenais laiks ~ 2 h (neietverot ciemu un objektu apskati)
Sākums Vaide (auto stāvlaukums pie Vaides dīķa)
Beigu punkts Mazirbe (auto stāvlaukums pie Lībiešu tautas nama)
Maršruta gaita Vaide - Saunags - Pitrags - Košrags - Mazirbe
Loģistika Lai nebūtu jāslēpo turp – atpakaļ, var sadalīties divās grupās, kas slēpo viena otrai pretim līdz galapunktam, kur novietota (automašīna (s)). Otrs variants – var sarunāt ar tūrisma mītņu saimniekiem, kas atbrauc pretim uz plānoto galapunktu. Var izmantot autobusu satiksmi, kas kursē Mazirbes – Kolkas posmā 2 – 4 reizes dienā.
Maršruta apraksts/ karte
pdf
slepotaji
maja_sniega
piemineklisziema

kajamg

Kājāmgājējiemkajamg
Kolkasraga aplis
Maršruts paredzēts ikvienam kājāmgājējam, kas vēlas nedaudz vairāk, kā tikai aiziet īso gabaliņu no autostāvvietas līdz populāram apskates objektam. Tas būs interesants veids, kā iepazīt Kolkasragu arī no citiem skatu punktiem. 

Laiks Visu gadu
Garums Ap 3 km
Aptuvenais laiks ~1 – 2 h
Grūtības pakāpe Viegls
Ceļa segums Meža ceļi, jūras krasts, ceļi ar asfalta un grants segumu
Sākums Kolkasraga autostāvlaukums
Beigu punkts Kolkasraga autostāvlaukums
Maršruta gaita Kolkasraga apmeklētāju centrs – Kolkasrags – Kolkas raga priežu taka – šautuve – Kolkasraga apmeklētāju centrs
Alternatīvas Maršrutu var veikt arī pretējā virzienā. Maršrutu var turpināt arī Ūšu (kempings) virzienā gar jūras krastu un pa kādu no meža ceļiem – atpakaļ (vēl + 3 km)
Attālums no Rīgas 150 km
Loģistika Apļveida maršruts, kur atgriežas sākuma punktā.
Der zināt! Šī informācijas lapa noderēs līdzi maršrutā. Rudeņos un pavasaros saģērbieties silti un paņemiet līdzi tālskati putnu vērošanai.
Maršruta apraksts/ karte
 
kajamg
Iepazīsti Mazirbi
Maršruts paredzēts aktīviem gājējiem vai nūjotājiem. Tajā ietverta Mazirbe un tuvākā apkārtne, lībiešu tautas kultūras un vēstures liecības, kas vēsta par cilvēku dzīvi piekrastē daudzu gadsimtu garumā.

Laiks Visu gadu
Garums Ap 7 – 10 km
Aptuvenais laiks ~ 2 – 3 h
Grūtības pakāpe Viegls
Ceļa segums Pārsvarā asfaltēts un grantēts ceļa segums
Sākums Mazirbes baznīca
Beigu punkts Mazirbes baznīca
Maršruta gaita Mazirbes baznīca – Mērakmeņi – Lībiešu tautas nams – Laivu kapsēta – Baltijas jūras krasts – Mazirbes baznīca
Marķējums
Dabā atsevišķus posmus paredzēts marķēt ar krāsu atzīmēm uz kokiem
Alternatīvas Kā maršruta sākumu var izvēlēties Lībiešu tautas namu. Maršrutu var turpināt pa marķēto velomaršrutu „Kolka – Mazirbe – Sīkrags” vai jūras krastulīdz Kolkai (ap 20 km) ar nakšņošanu kādā no piekrastes ciemiem.
Attālums no Rīgas 170 km
Loģistika Apļveida maršruts, kur atgriežas sākuma punktā.
Der zināt! Šī informācijas lapa noderēs līdzi maršrutā.
Maršruta apraksts/ karte


kajamg
Gar jūras krastu
Slīteres nacionālā parka teritorijā ietilpst ap 40 km garš smilšains jūras krasts, kas piemērots gan īsām pastaigām, gan vairāku dienu pārgājieniem. Posmā no Melnsila līdz Sīkragam nav kājāmgājējam nepārvaramu šķēršļu. Maršruta aprakstos ir doti attālumi kilometros starp nozīmīgākajām apdzīvotajām vietām. Ar to palīdzību katrs pats, atkarībā no savām iespējām un interesēm, var viegli izplānot un kombinēt sev piemērotāko pārgājiena maršrutu.

Laiks Visu gadu
Grūtības pakāpe Viegls
Maršruta gaita Daži ieteicamie kājnieku maršrutu varianti:
• Mazirbe – Vaide
• Vaide – Kolkasrags
• Sīkrags – Kolkasrags (divas dienas ar nakšņošanu Košragā vai Vaidē)
• Melnsils – Kolka
Loģistika Maršrutu vēlams plānot tā, lai tas būtu lokveida, ar atgriešanos sākumpunktā. Taču  kājnieku maršrutu īstenošanai iespējami arī citi loģistikasvarianti.
Der zināt! Šī informācijas lapa noderēs līdzi maršrutā.
Maršruta apraksts/ karte

velo

Velobraucējiemvelo
Slīteres aplis
Maršruts piemērots aktīviem braucējiem, kam interesē piekrastes daba un lībiešu kultūras mantojums. Maršruts pa meža ceļu ved cauri pieciem lībiešu ciemiem: Košragam, Pitragam, Saunagam, Vaidei un Kolkai. No Košraga maršruts ved pa Apakšceļu - vientuļu, gar Bažu purvu un mežu ieskautu seno ceļu starp Košragu un Dūmeli. Tad pa autoceļu atgriežas Kolkā.

Laiks Maijs – septembris
Garums Ap 50 km. Veicams vienā vai divās dienās ar nakšņošanu tūristu mītnēs.
Aptuvenais laiks ~ 1 – 2 dienas
Velosipēda tips Kalnu divritenis
Grūtības pakāpe Vidējas grūtības
Ceļa segums Apmēram 2/3 no kopējā garuma – meža ceļi, pārējais – asfalts
Sākums Kolka (Kolkasraga auto stāvlaukums vai cita vieta)
Beigu punkts Kolka (Kolkasraga auto stāvlaukums vai cita vieta)
Maršruta gaita Kolka – Vaide – Saunags – Pitrags – Košrags – Dūmele – Ezermuiža – Melnsils – Kolka
Marķējums
Kolkas – Košraga posms marķēts ar dzeltenu krāsu uz kokiem
Alternatīvas Maršrutu var veikt arī pretējā virzienā. Maršrutu var sākt arī Košragā vai Melnsilā un beigt jebkurā citā punktā, jo tas ir apļveida maršruts.
Attālums no Rīgas 150 km
Loģistika Apļveida maršruts, kur atgriežas sākuma punktā
Der zināt! Meža ceļi, īpaši Košraga – Dūmeles posms vietām var būt sliktā kvalitātē, īpaši pēc pavasara vai lielām lietavām. Arī dažas smilšainas un grūtāk izbraucamas vietas.
Maršruta apraksts/ karte

velo
Pa lībiešu ciemiem
Maršruts piemērots aktīviem braucējiem, kam interesē piekrastes daba un lībiešu kultūras mantojums. Maršruts pa veco meža ceļu ved cauri pieciem ciemiem: Mazirbei, Košragam, Pitragam, Saunagam un Vaidei. Tie vietām vēl glabā senās zvejnieku dzīves iezīmes. Atpakaļ dodamies pa Ventspils – Kolka autoceļu (P124), kas ir asfaltēts un norādīts maršruta kartē. Braucienu iespējams sākt jebkurā ceļa posmā.

Laiks Aprīlis – oktobris
Garums Ap 28 km. Veicams vienā dienā.
Aptuvenais laiks ~ 5 h (ar ciemu un objektu apskati)
Velosipēda tips Kalnu divritenis
Grūtības pakāpe Vidējas grūtības
Ceļa segums Apmēram puse no kopējā garuma – meža ceļi ar grunts segumu, nedaudz mazāk kā puse – asfalts
Sākums Mazirbe, Lībiešu tautas nams
Beigu punkts Mazirbe, Lībiešu tautas nams
Maršruta gaita Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags – Vaide – atpakaļceļā P 124 autoceļš līdz Mazirbei
Marķējums
Mazirbes – Vaides posmā marķēts ar dzeltenu krāsu uz kokiem.
Alternatīvas Maršrutu var veikt arī pretējā virzienā vai to turpināt pa Slīteres nacionālā parka
administrācijas veidotā velomaršruta Kolka – Mazirbe – Sīkrags Kolkas posmu (pa meža ceļiem) līdz Kolkai (vēl + 11 km). Tā kā maršruts ir apļveida, to var sākt un beigt arī jebkurā citā vietā.
Attālums no Rīgas 170 km
Loģistika Apļveida maršruts, kur atgriežas sākuma punktā
Der zināt! Meža ceļi, kas savieno lībiešu ciemus vietām var būt sliktas kvalitātes (smiltis, lietainā laikā – ūdens peļķes, koku saknes).
Maršruta apraksts/ karte

Libiesu Tautas nams
velo kajamgajejs
Mazbānīša dabas taka
Maršruts ved no Mazirbes uz Sīkragu pa bijušā Stendes - Ventspils šaursliežu dzelzceļa stigu, jeb kā vietējie saka – mazbānīša stigu. Dzelzceļa būvniecība sākta 1916. gadā un tas kalpoja līdz pat 1963. gadam. Šaursliežu dzelzceļa līnija savienoja ostas pilsētu Ventspili ar piekrastes zvejniekciemiem, Dundagu un lielo dzelzceļa mezglu Stendē.

Laiks Ieteicams aprīlis – oktobris
Garums 17 km
Velosipēda tips Kalnu divritenis
Grūtības pakāpe Vidējas grūtības
Ceļa segums 7 km posms Mazirbes upe – Ķikāns - pa līdzinātu meža ceļu bez saknēm; autoceļš P124 - grantēts lielceļš; liedags - smiltis
Sākums Mazirbe, pie Lībiešu tautas nama
Beigu punkts Mazirbe, pie Lībiešu tautas nama
Maršruta gaita kājāmgājējiem Lībiešu tautas nams – Sudrablīči – Mazirbes stacijas vieta –koka tilts gājējiem pār Mazirbi – Sīkraga ciema A daļa – bijušās Sīkraga stacijas vieta – koka tilts pār Ķikanu - Sīkraga kapi – Kilasidami – Jaunklāvi – Baltijas jūras krasts – Lībiešu tautas nams
Maršruta gaita velobraucējiem Lībiešu tautas nams – Sudrablīči – Mazirbes stacijas vieta – koka tilts gājējiem pār Mazirbi – Sīkraga ciema A daļa – bijušās Sīkraga stacijas vieta – koka tilts pār Ķikanu - Sīkraga kapi – LMT tornis – autoceļš P124 līdz Mazirbei - Lībiešu tautas nams
Marķējums
Posmā Lībiešu tautas nams – Mazirbes upe krāsu atzīmes uz kokiem, posmā Mazirbes upe – Ķikāns: stabiņi ar zaļām velozīmēm.
Alternatīvas Maršrutu var veikt pretējā virzienā no Sīkraga centra.
Attālums no Rīgas 170 km
Loģistika Apļveida maršruts, kurš atgriežas sākuma punktā
Maršruta apraksts/ karte

velobrauceji
Mazirbes stacija
tiltins

laivas

Laivotājiemlaivas
Apkārt Kolkas bākai
Maršruta pirmais pusotrs kilometrs ved gar Rīgas līča rietumu krastu un pie Kolkasraga sēkļa pagriežas Kolkas bākas virzienā. Braucēji apmet loku mākslīgai salai uz kuras atrodas bāka un dodas atpakaļ. Maršruts tiek īstenots ar īpaši šim nolūkam domātām jūraslaivām, kas ir stabilas un piemērotas braukšanai jūrā. To var veikt tikai tādos meteoroloģiskos apstākļos, kad vēja stiprums nepārsniedz 4 - 5 m/s. Vēlams arī gids – pavadonis.

Laiks Ieteicamais – vasaras pirmā puse, bet piemērotos vēja un meteoroloģiskos apstākļos – arī citā laikā
Garums Ap 15 km
Aptuvenais laiks ~ 3 – 4 h
Laivu tips SitOnTop jūras laivas
Grūtības pakāpe Atkarībā no vēja virziena, stipruma un viļņu augstuma – viegls vai grūts maršruts. Iesācēji var īstenot tikai pie neliela vēja stipruma, kas nepārsniedz 3 – 4 m/s
Sākums Kempings un brīvdienu māja Ūši
Beigu punkts Kempings un brīvdienu māja Ūši
Alternatīvas Maršrutu atkarībā no valdošā vēja virziena var veikt arī līdztekus Rīgas līča krastam līdz Melnsilam. Maršrutu var sākt arī Kolkasragā.
Attālums no Rīgas 150 km
Loģistika Maršruta sākumpunkts ir arī tā beigu punkts.
Der zināt! Laivojumi notiek organizētās grupās, kurās ir ne vairāk kā 6 – 8 laivas. Pieredzējis pavadonis ir obligāts. Brauciena laikā pa jūru ir jāievēro drošības pasākumi. Drošības ekipējums ir obligāts – jūras laivošanas drošības vestes un hidrotērpi, kas nodrošina laivotāju pret ķermeņa atdzišanu; GPS un tālrunis. Jāņem vērā vēja virziens un stiprums, nedrīkst doties jūrā nepiemērotos laika apstākļos, stipra vēja
un viļņošanās laikā nedrīkst tuvoties mākslīgi veidotai bākas salai, jo laivu var uzmest uz betona viļņlaužiem vai citām konstrukcijām.
Maršruta apraksts/ karte
auto

velo

Autoceļotājiemauto
Apkārt Slīterei
Maršruta mērķis ir iepazīstināt ar daudzveidīgo Ziemeļkurzemes pussalas dabas un kultūras mantojumu, kā arī skaistākajām Slīteres nacionālā parka skatu vietām. Maršrutu var veikt ar auto, bet velobraukšanas entuziasti – arī ar divriteni.

Laiks Aprīlis – oktobris, bet var arī citos mēnešos
Garums Ap 90 km. Ar automašīnu veicams vienā vai divās dienās (ja paredzēta detāla objektu apskate un visu taku izstaigāšana).
Aptuvenais laiks ~ 1 – 2 dienas
Automašīnas tips
Nav specifisku prasību
Velosipēda tips Kalnu divritenis
Grūtības pakāpe Ar divriteni – vidējas grūtības, ja maršrutu veic divās dienās
Ceļa segums G.k. asfalts, ap 19 km – ceļš ar grants segumu
Sākums Dundaga vai arī cita vieta (Melnsils, Sīkrags), jo maršruts ir apļveida
Beigu punkts Dundaga vai arī cita izvēlētā vieta
Maršruta gaita Dundaga – Šlītere – Sīkrags – Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags – Vaide – Kolka – Melnsils – Vīdale – Dundaga
Marķējums
Nav marķēts
Alternatīvas Maršrutu var veikt arī pretējā virzienā, vai sākt un beigt jebkurā citā vietā
Attālums no Rīgas 170 km
Loģistika Apļveida maršruts, kur atgriežas sākuma punktā
Der zināt! Vēlama līdzi drukāta maršruta lapa ar būtiskāko informāciju.
Maršruta apraksts/ karte

putni zveri

Dabas vērotājiem


Sliteres NP
Vilnis Skuja
putni
Putni Slīterē
Slīteres nacionālajā parkā ir konstatēta 261 putnu suga no visā Latvijā reģistrētajām 338 putnu sugām. Ieteicamākās putnu vērošanas vietas SNP ir: Ēvažu, Pēterezera, Kolkas raga priežu, Šlīteres dabas takās, jūras krastā pie Vaides ciema un Kolkasragā.

Piemērots laiks putnu vērošanai Kolkasragā ir pavasaris – putni virzās uz ziemeļiem un sekojot krasta līnijai nonāk ragā kā slazdā – gan sauszemes putni, gan arī ūdensputni – gārgales, pīles, kaijas un zīriņi - tiem rags kalpo par sava veida robežu, gar kuru veidojas izteiktas migrantu straumes.

Pavasarī migrācija sākas jau februāra beigās un turpinās līdz maija beigām. Labākais laiks vērošanai - aprīlis un maija sākums. Rudens – sugu sastāvs atšķirīgs, putnu skaits mazāks. Rudenī mazāk plēsīgo putnu, vairāk bridējputnu. Ūdensputnu migrācija gar ragu arī rudenī var būt intensīva.

Putnus vērot ieteicams profesionāla putnu pazinēja sabiedrībā. Slīteres ornitologi piedāvā ekskursijas, kurām var pieteikties iepriekš (sīkāku informāciju atradīsiet drukas versijā).

Maršruta apraksts/ karte

Sliteres NP
Helmuts Hofmanis
Sliteres NP
Helmuts Hofmanis

Sliteres NP
Vilnis Skuja
zveri
Zvēru vērošana
Zvēru vērošana iespējama tikai SNP gida pavadībā, nelielās grupās (1 – 5 cilvēki, ieteicamais vecums: 15 gadi un vairāk), izmantojot īpašus slēpņus un pavadot tajos vairākas stundas. Iemācoties izturēties klusi un piesardzīgi, uzzinot par meža iemītnieku dzīvesveidu un paradumiem, ir visas iespējas sadzirdēt pūču kliedzienus, stirnu buku rējienus un vilku balsis naktī, saost jenotu, sastapt uz meža ceļa stirnu ar kazlēniem, skatīties, kā bebrs būvē māju un kā briežu bars rīta miglā peldas ezerā. Nepieciešami ūdensnecaurlaidīgi, ērti apavi iešanai, silts un „kluss” apģērbs (nečaukst, nešvīkst, nav spilgtās krāsās). Tūres laikā paredzēts noiet aptuveni 2km. Ieteicams ņemt līdzi binokli, fotokameru, našķus un bezalkoholisku dzērienu.

Pieteikties zvēru vērošanas tūrēm nepieciešams vismaz divas nedēļas iepriekš: ”Lauku ceļotājs”, tel.: 67617600, lauku@celotajs.lv

Maršruta apraksts/ karte

Sliteres NP
Vilnis Skuja
Sliteres NP
Vilnis Skuja

Finansēts ar Eiropas Komisijas Life programmas finansiālu atbalstu
life

Informācija & rezervēšana - tel: 67617600, e-pasts: lauku@celotajs.lv