Country Holidays

VēstureLauku Ceļotājam 20 gadi!
Atskatoties uz 20 gados paveikto un piedzīvoto esam izveidojuši LLTA "Lauku ceļotājs" jubilejas brošūru, kurā atrodama informācija par asociācijas darbības pamatprincipiem, struktūru, attīstību un paveiktajiem darbiem šo 20 gadu laikā.


1991.-1992. gads
Līdz ar krasajām pārmaiņām valsts tautsaimniecībā daudzi iedzīvotāji meklē savu vietu ekonomiskajā vidē, maina nodarbošanos un uzsāk arī tūrisma biznesu.

1993. gads
Asnāte Ziemele kopā ar 10 entuziastiem nodibina Latvijas Lauku tūrisma asociāciju "Lauku ceļotājs". Sākumā birojā (toreiz "Skābbarības torņa" 11. stāvā, Rīgā, Republikas laukumā 2) strādā viena pati Asnāte, vēlāk uz ½ slodzi asociācijai pievienojas Antra Kušķe (tagad - Damberga, strādā pie ES projektiem arī šodien) un tad pēc dibināšanas sapulces asociācijai pievienojas arī Elita Orniņa – sakot: "Man ir kāds brīdis laika, man patīk šī ideja – es būšu asociācijas izpilddirektore". Lauku tūrisms Latvijā sākas ar vienu baltu rūtiņu kladīti, kurā ar lineālu rūpīgi sagrafētas ailītes un sarakstītas lauku mājas - tā ir mūsu pirmā datu bāze.

1994. gads
Tūrisma gadatirgū "Balttour" vecajās Kinostudijas telpās, asociācija prezentē sevi kopā ar septiņiem Latvijas rajoniem, jo tikai kopīgi ir pa spēkam apmaksāt stenda izdevumus. Šajā laikā tūrisms valstī tiek pasludināts par vienu no ekonomikas attīstības prioritātēm! Top pirmais katalogs "Atpūta laukos", kas ir tikai angļu valodā, cenas ir atzīmētas USD un pats katalogs tiek iespiests Somijā.

Asociācijas datu bāzē iekļautas 20 mājas, ir arī pirmie 100 klienti. Ceļazīmes uz atpūtas mājām tiek rakstītas ar roku, no galvas atceroties ceļa aprakstus uz katru no 20 vietām. Vairumam lauku saimnieku telefonu nav, iespējams piezvanīt tikai kaimiņiem vai uz pagastmāju, no kurienes kāds aizbrauc ar divriteni un paziņo saimniekiem par gaidāmajiem viesiem.

Kristīne Vigerte (tagad Pētersone) kādu dienu ierodas asociācijas birojā, izlasījusi rakstu kādā avīze par mums, un saka: "Gribu strādāt par asociācijas grāmatvedi" (viņa arī šodien ir kopā ar mums un vada grāmatvedību ES projektiem). Līdzīgi atnāk citi darbinieki (Sandra, Silva, Ilmārs, Mārīte, Inguna), kuri bijuši vai ir kopā ar mums daudzus gadus, kas arī ir asociācijas profesionalitātes pamatā.


1995. gads
Neapkurinātā Baldones sanatorijā novembrī notiek biedru kopsapulce, pie elektriskajiem sildītājiem tiek spriests par lauku tūrisma nākotni, kas beidzas jautrā dancī, lai sasildītos. Biroja darbs tiek pārvietots uz Kuģu ielu 11.

1996. gads
Asociācija tiek uzņemta Eiropas Lauku tūrisma federācijā "EuroGites", kurā tikai retam ir nojausma, kur atrodas Latvija un ko tā sagaida no Eiropas valstu apvienības. Asociācijas statūti pirmo reizi tiek iztulkoti angļu valodā.

Lauku tūrisma piedāvājums strauji attīstās. Asociācijas darbinieki pasūtījumu lapas ņem līdzi uz mājām un vakarus pavada pie telefona, jo vasarā saimnieki agrāk par tumsas iestāšanos nav sazvanāmi lauku darbu dēļ. Mobilie sakari vēl bērna autiņos.

1997. gads
Tiek izveidota pirmā asociācijas interneta mājas lapa (statiska), kuru izvirza gada labākās interneta lapas nominācijai "Zelta āmurs".

1998. gads
Asociācijas birojā tiek ierīkots elektroniskais bankas norēķinu termināls: telebanka un e-sistēma pamazām kļūst par asociācijas ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

1999. gads
Tiek noslēgts līgums ar Bankservisu par elektronisko maksājumu karšu apkalpošanu. Izcīnīts arī pirmais ES projekts – piedalīšanās Phare programmā, ar kuru informācijas tehnoloģijas risinājumi asociācijā tiek ienesti jaunā pakāpē, atvieglojot ikdienas darbu. Pašu projekta īstenošanu asociācijai neuztic, sakot, ka tā par mazu, vāju, nepieredzējušu...

2000.-2002. gads
Asociācija ir triju dažādu starptautisko lauku attīstības un lauku tūrisma organizāciju biedrs, piedalās piecos vērienīgos ES projektos, kas ir devuši neatsveramu ieguldījumu lauku tūrisma attīstībā Latvijā. Aptuveni 40% no visa asociācijas gada budžeta veido ES līdzekļi, un tas ir viens no mūsu organizācijas spēka avotiem!
2003. gads
Ir aizvadīti 10 interesanti un veiksmīgi gadi. "Lauku ceļotājs" ir kļuvis par vienu no spēcīgākajām un profesionālākajām lauku tūrisma organizācijām ne tikai Baltijā, bet arī visā Eiropā. Asociācijas biedru skaits pārsniedzis jau divus simtus, bet asociācijas birojā strādā 11 darbinieki.

2004. gads
Iestāšanās fakts ES un valsts ekonomiskā augšupeja dod lauku tūristu pieaugumu par 30% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Baltijas valstis kā ceļojuma mērķis ir modē!

Nobeidzam 3 lielus ES projektus, organizējot iespaidīgu lauku tūrisma konferenci, kuru atklāj WTO un ierodas 120 ārzemju viesi no 30 valstīm.

Katram projektam ir arī nozīmīgi rezultāti:
- Asociācija "palaiž" pēc jaunākajām pasaules tehnoloģijām – atvērtā kodā – būvētu tiešā laika interneta rezervāciju sistēmu, kurā katrs lauku mājas saimnieks pats nomaina savas mājas bildes un papildina noslogojuma kalendāru.
- Izstrādā jaunu kvalitātes sistēmu ar jaunu kategoriju simbolu "Taurenītis" un izstrādā objektīvu kvalitātes novērtēšanas sistēmu internetā, balstītu uz daudzu Eiropas valstu kopēju pieredzi.
- "Zaļais sertifikāts" ir kļuvis atpazīstams zīmols un kvalitātes zīme lauku tūrismā. Līdz ar "Zaļā sertifikāta" ieviešanu mēs paši skatāmies uz lauku tūrismu ar ilgspējīgas attīstības skatu un zinām, ka lauku tūrisma veiksmi nekad nebalstīsies uz viesu miljoniem, bet uz mūžīgām un mūsdienās jau deficītām vērtībām – īstums un dabiskums, sirsnība un vienkāršība, un pāri visam – garantija pret masu tūrismu!

Informāciju par to kā mums ir gājis no 2005. gada - 2013. gadam meklējiet "Lauku ceļotāja" 20 gadu jubilejas brošūrā.