Atpūta laukos
Erasmus+
Archived - 01.09.2014 - 30.08.2017 (2014-1-TR01-KA200-013280)

Up-skills: kvalifikāciju un nākotnes prasmju caurskatāmība viesnīcu un tūrisma nozarē

Projekta mērķi

Eiropa ir saskārusies ar izaicinājumu cīnīties ar pieaugošo bezdarba līmeni. Pārāk liels skaits jauniešu pamet skolu priekšlaicīgi, un pieaugušajiem ļoti bieži ir zema kvalifikācija, kas palielina bezdarba pieauguma risku nākotnē. Eiropas 2020 stratēģija paredz veicināt augstu nodarbinātības līmeni, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi ar resursu ziņā efektīvāku, zaļāku un konkurētspējīgāku ekonomiku. Lai risinātu šo jautājumu un vienlaicīgi cīnītos ar prognozēto kvalificētu darbinieku trūkumu, ir nepieciešams veikt atbilstošus pasākumus un darbības.

Projekta plānotie rezultāti

 

  1. Viesnīcu biznesā nepieciešamo pamatprasmju analīze un iegūto neformālo prasmju un iemaņu analīze.
  2. Mācību materiālu izveidošana pasniedzējiem un mērķa grupai, apmācības.
  3. Balstoties uz izveidotajiem mācību materiāliem, tiks organizēti apmācību kursi.
  4. Tiks izveidots pašnovērtējuma rīks, lai atpazītu savas iegūtās neformālās prasmes un iemaņas.
  5. Tiešsaistes platformā tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar informācijas apkopojumu.
     
Erasmus+