Atpūta laukos
Erasmus+
Archived - 01.01.2015 - 15.09.2017 (2015-1-RO01-KA202-015180)

Ready for future: R4F

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir aprīkot skolotājus / trenerus ar nepieciešamajām prasmēm, lai  veicinātu uzņēmējdarbības izglītību un sociālo uzņēmējdarbību starp izglītojamiem.

Projekta plānotie rezultāti

  • Izstrādāta jauna, pedagoģiska pieeja, lai atbalstītu augstas kvalitātes skolās un profesionālajā izglītībā;
  • Izstrādāts apmācību saturs skolotājiem (uzņēmējdarbības izglītību, starpkultūru prasmes, jaunas iemaņas, kas izriet no nepieciešamības saskaņot saimniecisko darbību ilgtspējīgā veidā, galvenās kompetences) un veicot īstermiņa mācību treniņu notikumu pasniedzējiem
  • Izveidota sadarbība, kas ļauj saņēmējiem iegūt īsu darba pieredzi darbā pie tūrisma uzņēmējiem (lauku apvidos) partnervalstīs un izstrādājot vadlīnijas, kas ļautu izmantot šādu pieeju dažādos Eiropas reģionos;
  • Uzlabota digitālā integrācija apmācībās;
  • Pārredzamības un atzīšanas instrumentu izmantošana apmācībās un iesaistīšana neformālo prasmu iegūšanai, lai veicinātu pārredzamību un atpazīstamību (European Skills Pass).
Erasmus+