Atpūta laukos
Nordplus Adult
01.09.2016 - 31.08.2017 (NPAD-2016/10040)

Pakalpojumu dizaina prasmes lauku mazajos un mikro uzņēmumos, stiprinot saikni starp pieaugušo apmācību un darba vidi pārtikas ražošanas sektorā

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir radīt un popularizēt tiešsaistes apmācību programmu "Pakalpojumu dizains lauku mazajos un mikro uzņēmumos"  (tiešsaistes apmācību programma ar izdrukājamu rokasgrāmatu lasīšanai), kas stiprinātu saiti starp pieaugušo izglītību un profesionālo darbību MVU lauku tūrismā. 

Projekta plānotie rezultāti

 1. Dalībnieku līmeņa mērķi:
  • iespēja ātri mācīties, praktisks mācību saturs, kas atbilst pašreizējā darba tirgus prasībām;
  • iespēja apgūt nozarei specifiskas un praktiskas zināšanas kā radīt konkurētspējīgu pakalpojumu, kas balstīts uz vietējo ēdienu;
  • iespēja uzlabot konkurētspēju, lai paaugstinātu sniegumu.
 2. Organizāciju mērķi:
  • kapacitātes celšana, lai organizāciju biedriem nodrošinātu atbilstošu apmācību.
 3. Mērķi nozares līmenī:
  • konkurētspējas uzlabošana ēdināšanai laukos MVU nozarē, kas ir daļa no lauku ekonomikas projekta partnervalstīs.

Projekta informācija

Nordplus Adult