Atpūta laukos
ELFLA
02.09.2019 - 02.09.2021 (19-00-A01630-000002)

Kulinārā tūrisma produkts "Rudzu ceļš"

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir izveidot sadarbību starp lauku tūrisma uzņēmējiem, kuras rezultātā tiks radīts un popularizēts nacionāla mēroga kulinārā tūrisma produkts "Rudzu ceļš", kas tematiski balstīts rudzu maizes un rudzu produktu tradīciju saglabāšanā Latvijā. Projekta aktivitātēm ir trīs apakšmērķi - "Rudzu ceļa" kulinārā tūrisma produkta izveidošana, mārketinga materiālu sagatavošana un popularizēšanas pasākumi.