Atpūta laukos
Erasmus+
Archived - 01.08.2016 - 31.01.2018 (2016-1-BG01-KA205-023497)

SEEDs among NEETs

Projekta mērķi

SEEDs among NEETs ir stratēģiska partnerība, kuras mērķis ir labās prakses apzināšana un apmaiņa, organizācijām un visiem, kas strādā ar jauniešu auditoriju sešās Eiropas partnervalstīs, lai novērstu jauniešu bezdarbu.

Projekta mājaslapa: http://seeds.rabotilnik.com

Projekta plānotie rezultāti

  • Kapacitātes celšana darbiniekiem, kas strādā ar jauniešu auditoriju, lai iesaistītu vietējā sabiedrībā, apmācību sistēmā un/ vai darba tirgū.
  • Nodrošināta neformālās izglītības iespēja 14 aktīviem cilvēkiem, kas strādā ar jauniešu auditoriju lauku reģionos.
  • Kvalitātes uzlabošana darbā ar jauniešiem partneru organizācijās un vietējās kopienās.
Erasmus+