Atpūta laukos
Nordplus
01.07.2018 - 30.06.2020 (NPAD-2018/10114)

Ilgtspējīgas zināšanas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem lauku tūrismā, stiprinot saikni starp pieaugušo izglītību un profesionālo darbību lauku MVU nozarē

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir radīt un popularizēt tiešsaistes apmācību programmu "Videi draudzīgu tūrisma pakalpojumu dizains lauku mazajos un mikro uzņēmumos" (tiešsaistes apmācību programma ar tiešsaistes pārbaudes lapu un izdrukājamu rokasgrāmatas versiju lasīšanai un atsauksmēm), kas stiprinātu saiti starp pieaugušo izglītību un profesionālo darbību MVU lauku tūrisma nozarē.  

 1. Dalībnieku līmeņa mērķi:
  • iespēja ātri mācīties, praktisks mācību saturs, kas atbilst pašreizējā darba tirgus prasībām,
  • iespēja apgūt nozarei specifiskas un praktiskas zināšanas kā radīt konkurētspējīgu, videi draudzīgu pakalpojumu,
  • iespēja uzlabot konkurētspēju, lai paaugstinātu sniegumu.
 2. Organizāciju mērķi:
  • kapacitātes celšana, lai nodrošinātu piemērotu pieaugušo apmācību darba tirgus prasību apmierināšanai, un lai palīdzētu pedagogiem izmantot apmācības rīkus un radītu mācību saturu, kas balstās uz darba tirgus parsībām.
 3. Mērķi nozares līmenī:
  • konkurētspējas uzlabošana lauku tūrisma MVU nozarē, kas ir daļa no ekonomikas laukos projekta partnervalstīs.

Projekta plānotie rezultāti

Projekta galvenais rezultāts ir tiešsaistes apmācība programma “Videi draudzīgu lauku tūrisma pakalpojumu dizains MVU".

Tas sastāv no 3 daļām:

1) Tiešsaistes apmācību rīks Moodle platformā.

2) Videi draudzīga lauku tūrisma uzņēmējdarbības pārbaudes saraksts tiešsaistē.

3) izdrukājama rokasgrāmata.

Rezultāti dalībnieku organizāciju līmenī:

-Dalībnieku organizācijas nodrošinās tiešsaistes apmācības programmas pieejamību MVU, to organizāciju locekļiem un to pastāvīgo e-pastu saņēmējiem:

 • ~2000 saņēmēji Latvijā,
 • ~200 saņēmēji Igaunijā,
 • ~800 saņēmēji Norvēģijā.

MVU saņems iespēju uzlabot savas zināšanas videi draudzīgu tūrisma produktu veidošanā, kuru pamatā ir lauku pieredze.

Rezultāti nozares līmenī:

-mācību spēki un mācību iestādes saņems mācību materiālu, lai to iekļautu apmācību un semināru programmās.

Nordplus