Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia
01.05.2017 - 30.04.2020 (Est-Lat 42)

Livonijas kulinārais ceļš. Tūrisma produkta, kas balstīts uz Livonijas kulināro mantojumu, radīšana un virzīšana tirgū.

Projekta mērķi

Projekts „Livonijas kulinārais ceļš” stiprina Latvijas un Igaunijas kopīgā kulinārā mantojuma identitāti, popularizē Livonijas valsts vēsturisko nozīmi Igaunijas un Latvijas kopīgajā virtuvē un garšā šodien, un iesaista kopīgā tūrisma produktā aptuveni 250 pārtikas ražotājus un ēdinātājus abās valstīs.

Projekta plānotie rezultāti

  • Uzlabot sadarbību starp mazajiem pārtikas ražotājiem un ēdinātājiem Latvijas un Igaunijas laukos, veicināt vietēji audzēto pārtikas izejvielu izmantošanu. Projekts izveidos reģionālos sadarbības tīklus starp tūrisma/ēdināšanas uzņēmumiem un vietējiem pārtikas ražotājiem/zemniekiem. Livonijas kulinārajā ceļā tiks iesaistīti tikai tie pārtikas ražotāji un ēdinātāji, kuri seko vietējām pārtikas audzēšanas un ēdiena gatavošanas tradīcijām, jo projektā vēlamies izcelt reģionu vietējo virtuvi, kuras īpašās iezīmes radušās Livonijas laikos.
  • Izveidot jaunu kulināro maršrutu, kas balstīts uz Livonijas ceļu - iekļaujot reģionālo Via Hanseatica kulināro maršrutu „TasteHanseatica” un zīmolu „Latviešu virtuve”, kas apvieno vietas, kur ēdienkartē nobaudāmi latviešu ēdieni. Maršrutu popularizēsim pašmāju un ārvalstu viesiem kā interesantu tūrisma galamērķi, izceļot gan vienojošās un kopīgās iezīmes, gan unikalitāti un atšķirīgo.

Projekta galvenās aktivitātes

  • Kulinārajā baudījumā balstīta tūrisma produkta izveide. Maršruta izveidošanai noteiksim kopīgus kritērijus abās valstīs, apzināsim potenciālos dalībniekus un izveidosim vienotu stāstu par Livonijas vēsturisko nozīmi mūsu virtuvē šodien, kas veidojis kopīgus ēdienus un garšas Latvijā un Igaunijā.
  • Pārtikas ražotāju un ēdinātāju kapacitātes stiprināšana un sadarbības veicināšana. Veiksmīga Livonijas kulinārā ceļa priekšnoteikumi ir zināšanas un sadarbība. Projektā rīkosim gan kopīgus, gan vietēja mēroga seminārus tūrisma un ēdināšanas uzņēmējiem par kulinārā mantojuma tēmām, kur eksperti dalīsies praktiskā pieredzē kulinārā tūrisma piedāvājuma veidošanā. Veidosim sadarbības grupas starp vietējiem pārtikas ražotājiem un ēdinātājiem; šīs grupas savā starpā apmainīsies pieredzē. Tiks apkopota un izplatīta praktiska informācija, piemēram, ēdienu receptes.
  • Mārketings. Izveidosim Latvijas – Igaunijas kopīgā kulinārā ceļa vizuālo identitāti popularizēšanai gan vietējā tirgū, gan ārvalstīs. Žurnālisti un blogeri tiks aicināti izmēģināt kulinārā ceļa piedāvājumu, baudīt ēdienus un popularizēt šo piedzīvojumu plašākai sabiedrībai. Tiks izdota arī kulinārijas ceļa karte un informācija vienmēr atrodama LLTA „Lauku ceļotājs” un citu projekta partneru mājas lapās.

Projekta budžets

Kopējais budžets: 1 059 789 EUR. Igaunijas-Latvijas programmas finansējums: 900 821 EUR.

Programmas mājaslapa: www.estlat.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Projekta kopsavilkums PDF formātā

 

Projekts “Livonijas kulinārais ceļš” īstenots “Interreg Estonia-Latvia” programmas ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Interreg V-A — Estonia–Latvia
Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.