Atpūta laukos
LVAF
Archived - 01.04.2018 - 15.12.2018

Zaļā Sertifikāta pretendentu pārbaude

Projekta mērķi

Veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu un izplatīšanu lauku tūrismā, Zaļā sertifikāta kritēriju izstrādi mazajām ražojošām lauku saimniecībām un pretendentu inspekcijas braucienus.

Projekta mērķauditorija:
Lauku tūrisma uzņēmēji Latvijā – lauku tūrisma mītņu un lauku mazo ražojošo uzņēmumu saimnieki. Šobrīd Latvijā ir 72 saimniecības, kurām ir piešķirts Zaļais sertifikāts.
Institūcijas, uzņēmumi, organizācijas, kas nodarbojas ar vides jautājumiem Latvijā.
Tūristi, sabiedrība, kas vēlas atpūsties un izzināt videi draudzīgus lauku tūrisma objektus.

>>> Projekta anotācija.
 

Projekta plānotie rezultāti

•    ZS kritēriji pieejami on-line režīmā saimnieku pašnovērtējumam un informācijai;
•    Noorganizēta ZS komisijas, vides organizāciju ekspertu un ministrijas pārstāvju diskusija (~10-15 personas) ZS kritēriju mazo ražojošo lauku saimniecību apstiprināšanai;
•    Noorganizēts 1 ekspertu kopīgs brauciens kritēriju pārbaudei, apskatot 3-4 saimniecības;
•    Apsekoti ~ 15 lauku tūrisma uzņēmēji ar 22 apsekojuma objektiem + 10 jaunas saimniecības, izvērtētas atbilstoši ZS nolikumiem, izveidoti tūrisma apraksti. Kritērijiem atbilstošo pretendentu dati iesniegti ZS komisijai lēmumam par ZS sertifikāta piešķiršanu; 
•    Noorganizēta ZS komisijas sēde. Pieņemti lēmumi par jaunu ZS piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu;
•    Izstrādāti, pasniegti vai izsūtīti zaļie sertifikāti;
•    Izstrādātas 2 preses ziņas, veikta ZS popularizēšana medijos;
•    Noorganizēts publisks ZS pasniegšanas pasākums.

 

Zaļā sertifikāta saimniecību vērtēšana notiek ar LVAF atbalstu.

LVAF