Atpūta laukos
ERDF Interreg CB
01.07.2016 - 31.03.2020

CAITO - Meta cluster for attracting the Japanese tourism market

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir lauku tūrisma mārketinga aktivitātes Japānas tirgū, lai popularizētu Latviju, Igauniju un Somiju kā vienotu galamērķi Japānas tūrisma industrijai un individuāliem tūristiem.

 

Projekta plānotie rezultāti

  • izveidots lauku tūrisma meta klāsteris (projekta partneru - organizāciju, uzņēmēju un universitāšu sadarbība) Japānas tirgus sasniegšanai;
  • izveidots Japānas tirgus prasībām piemērots lauku tūrisma produkts Latvijā, Igaunijā un Somijā;
  • veikta lauku tūrisma pakalpojumu sniedzēju apmācība atbilstoši Japānas mērķa tirgus vajadzībām;
  • izstrādāta rokasgrāmata lauku tūrisma uzņēmējiem darbam ar Japāņu tūristiem;
  • sagatavoti un izplatīti mārketinga materiāli;
  • izveidota LV-EE-FIN lauku tūrisma galamērķa mājas lapa http://balticsea.countryholidays.info;
  • uzsākta sadarbība ar Japānas tūrisma industrijas pārstāvjiem.

 

Projekta kopējais budžets ir 1 412 734,71 EUR, no kuriem 1 141 858,10 EUR tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

ERDF Interreg CB
Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu
This publication reflects the views of the author(s). The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein