Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia

2017. gada 30. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika informatīvais seminārs „No kultūras zīmes “Latviskais mantojums” līdz UNESCO”, kura ietvaros ar kultūras zīmi "Latviskais mantojums" tika apbalvoti 16 lauku tūrisma uzņēmēji.

Kultūras mantojuma saglabāšanas pamatā ir vietējie iedzīvotāji un kopienas, un kultūras zīme “Latviskais mantojums” ļauj atpazīt tos Latvijas vietējos iedzīvotājus – tūrisma uzņēmējus, kas saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā, tādējādi ļaujot mantojumam būt dzīvam un iekļautam mūsdienu ikdienas dzīvē. “Latviskā mantojuma” nominācija ir kā pakāpiens un iespēja nemateriālā kultūras mantojuma nesējiem iekļūt Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un vēlāk – UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, līdz ar to piešķirot vietējam kultūras mantojumam nozīmi pasaules līmenī.

Semināra dalībniekus uzrunāja Dace Melbārde, Latvijas Republikas kultūras ministre un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas prezidente, Signe Pujāte, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore, Asnāte Ziemele, LLTA „Lauku ceļotājs” valdes priekšsēdētāja un zīmes „Latviskais mantojums” iniciatore. Savā pieredzē ar kultūras mantojuma saglabāšanu dalījās arī Lībiešu krasta un Suitu zemes pārstāvji: Ieva Ernštreite, Līvu savienības vadītāja, un Dace Martinova, biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” valdes priekšsēdētāja. 

Kultūras zīme „Latviskais mantojums” piešķirta kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā. Kultūras zīmi „Latviskais mantojums” par latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu un demonstrēšanu tūrismā uzņēmējiem pasniedza Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža vietnieks Gints Kukainis.

Kultūras zīme "Latviskais mantojums" tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota un tiek pasniegta kopš 2013. gada pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.

>>> Foto galerija (Juris Smaļinskis)

 

Informatīvais seminārs “No kultūras zīmes “Latviskais mantojums” līdz UNESCO”

PREZENTĀCIJAS
Kultūras zīmes "Latviskais mantojums" saņēmēji Asnāte Ziemele, LLTA "Lauku ceļotājs"

Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis

Asnāte Ziemele, LLTA "Lauku ceļotājs"

Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saraksta ideja un priekšrocības

Signe Pujāte, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore 

Suitu kopienas pieredze kultūras mantojuma saglabāšanā un dzīvotspējas nodrošināšanā

Dace Martinova, biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” valdes priekšsēdētāja 

Lībiskā kultūrtelpa Ziemeļkurzemē

Ieva Ernštreite, Līvu savienības vadītāja

 

>>> Pasākuma programma


Seminārs tiek organizēts un līdzfinansēts Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros.
Semināru atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Interreg V-A — Estonia–Latvia
Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.