Atpūta laukos

Specializācija "Agro"

Agro

Agro

Ražojoša zemnieku, zvejnieku vai amatnieku saimniecība, kurā var iepazīt lauku dzīvi, iepazīties ar saimniecību un tās darbības veidiem: (piem. laukkopībā, augkopībā, dārzkopībā, utt.). Saimnieki piedāvā ekskursijas pa saimniecību. Viesi var līdzdarboties dažādos lauku vai saimniecības darbos. Viesiem var piedāvāt dažādu saimniecības produktu degustācijas un iegādi: sieri, medus, vīns u. c. produkti.

Kritēriji

  • Ražojoša zemnieku, zvejnieku vai amatnieku saimniecība, kurā var iepazīt lauku dzīvi, iepazīties ar saimniecību un tās darbības veidiem: (piem. laukkopībā, augkopībā, dārzkopībā, lopkopībā, putnkopībā, augļkopībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, mājražošanā , zvejniecība, ) u.c.
  • Ir izveidots apraksts par saimniecību, saimnieki piedāvā ekskursijas pa saimniecību, var būt gidi un pastāstīt par saimniekošanas veidiem, kā arī parādīt kā tiek veikti lauku darbi.
  • Viesi var līdzdarboties dažādos lauku vai saimniecības darbos.
  • Viesiem var piedāvāt dažādu saimniecības produktu degustācijas un iegādi: sieri, medus, vīns u. c. produkti.