Atpūta laukos

Daba "Teritorija"

Teritorija

Teritorija

Aizsargājamās dabas teritorijas, kā nacionālie parki, dabas parki, liegumi, rezervāti, reģionālie parki, aizsargājamo ainavu apvidi, aizsargājamās jūras teritorijas.