Daba "Ezers"

Ezers

Ezers

Aizsagājami un īpaši ainaviski ezeri.