Atpūta laukos

Daba "Biotops"

Biotops

Biotops

Teritorijas, kas nozīmīgas no bioloģiskās daudzveidības vērtības viedokļa un izveidotas specifisku biotopu aizsardzībai.