Atpūta laukos

Aizsardzības veids "Dabas rezervāts"

Dabas rezervāts

Dabas rezervāts

Dabas rezervāti ir cilvēka darbības neskartas vai mazpārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta dabisko procesu netraucēta attīstība, lai aizsargātu un izpētītu retas vai tipiskas ekosistēmas un to sastāvdaļas.

Vairāk par dabas rezervātiem lasiet šeit.