Atpūta laukos

Aizsardzības veids "Aizsargājamo ainavu apvidus"

Aizsargājamo ainavu apvidus

Aizsargājamo ainavu apvidus

Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu un īpašu skaistumu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt Latvijai raksturīgo kultūrvidi un ainavu tās daudzveidībā, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.

Vairāk par aizsargājamo ainavu apvidiem lasiet šeit.