Ar laivu

Ūdenstūrismam izmantojamo upju garums Latvijā pārsniedz vairākus simtus kilometru, bet ceļojumi var tikt organizēti arī jūrā un ezeros. Gan pavasara palos vai ievziedu laikā, gan vasarā, gan rudens lapu zeltā katra upes sniedz izjūtu ziņā atšķirīgu baudījumu. Daudzu upju dziļo senieleju krastos paceļas skaistas smilšakmens klintis. Upju krastos ir piknika vietas, kur var sagatavot ēdienu un atpūsties, vai celt telti. Laivu braucieni var ilgt dažas stundas vai tā var būt aktivitāte garākam ceļojumam Baltijas valstīs. Ne visi ceļojumi ir pieejami latviešu valodā, tāpēc, iesakām Baltijas apceļošanas idejām skatīt arī šo lapu angļu vai vācu valodās.

  • Dotās cenas parasti ietver laivu īri, vai ir norādītas atsevišķi. Arī laivu veids ir aprakstīts pie katra ceļojuma.
  • Naktsmītnes vienmēr ir izvēlētas tuvu ūdenim. Naktsmītnes saimnieks parūpēsies arī par drošu laivu novietošanu un transportēšanu.
  • Pēc rezervācijas nosūtīsim Jums precīzu ceļojuma programmu ar datumiem, kā nokļūt uz naktsmītnēm un Jūsu pasūtījuma apstiprinājumu visiem Jūsu apmaksātajiem pakalpojumiem.
  • Pirms ceļojuma nosūtīsim Jums arī atbilstošo ceļa aprakstu ar apskates vietām, ieteikumiem, kur paēst un kartēm. Skatiet ceļa aprakstu te (pdf file).
  • Mēs varam izstrādāt ceļojumu pēc jūsu individuāla pasūtījuma, ņemot vērā Jūsu vēlmes, fizisko sagatavotību un ceļojuma mērķi. Jūs varat pasūtīt arī tikai maršruta aprakstu, bez papildu pakalpojumiem (tā cena ir no 35,-EUR). Brauciena kopējās izmaksas atkarīgas no Jūsu izvēlētajām naktsmītnēm un citiem papildu pakalpojumiem.
Kas ir ceļojums individuāļiem?
Pārskats Ceļojuma detaļas
N/A
2 dienas
Latvija

Abava: Kandava - Renda

Maršruts, kura veikšanai nav nepieciešama īpaša sagatavotība, ja to īsteno vasarā. Abava ir upe ar iespaidīgāko senleju Kurzemē. Tā ir un paliek Kurzemes „klasika”. Abavā ir vairākas izteiktas straujteces, parasti vietās, kur tās gultnē un krastos parādās nelieli dolomītiežu atsegumi. Posmā starp Veģiem un Rendu upes kritums samazinās un tā kļūst „mierīgāka”. Abava no Kandavas līdz Sabilei ir viena no retajām Latvijas upēm, kuras krastos ir pieejams ļoti daudzveidīgs ar tūrismu saistītu pakalpojumu klāsts. Pirms kāpj laivās, vismaz dažas stundas ir vērts veltīt Kandavas apskatei.

Maršruta informācija no Latvijas Lauku foruma

Laivošana Aktīvie sezonas mēneši5-9
N/A
2 dienas
Kopējie attālumi ar laivu 35 km
Latvija

Latgales ezeri

Maršruts piemērots laivotājiem, kam nepatīk vienveidība. Latgales ezeri joprojām ir ūdenstūristu mazapgūta teritorija, taču ļoti pievilcīga gan ainavu, gan kultūrvides ziņā.

Maršruta informācija no Latvijas Lauku foruma

Laivošana Aktīvie sezonas mēneši5-9
N/A
4 dienas
Latvija

Salaca: Mazsalaca - Salacgrīva

Salaca no ūdenstūrisma viedokļa ir interesanta upe, kurā pat mazūdens periodā priecēs krastā esošās ainavas un apskates objekti, kā arī pašas upes daudzveidība. Laivošanai pievilcīgākā ir Mazsalacas apkaime un Mērnieku – Vecsalacas posms, kur kartē redzami vietvārdi, kas saistīti ar tačiem. Tači – bijušās nēģu ķeršanas vietas ir tā unikalitāte, kas raksturīga tikai Salacai upes posmā lejpus Iģes ietekas. Mūsdienās par taču kādreizējo esamību liecina vietvārdi – Ģedertu tacis, Žvīguļu tacis u.c. Nēģu tačus būvēja vietās, kur upe ir seklāka, šaurāka, ar salām un straujtecēm bagātāka, tādēļ vietvārds „tacis” nozīmē arī interesantākus laivošanas apstākļus. Paši tači ir saglabājušies tikai upes lejtecē pie Salacgrīvas. Nakšņošana g.k. ūdenstūristu apmetnēs (teltīs). Maršruts atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Maršruta informācija no Latvijas Lauku foruma

Laivošana Aktīvie sezonas mēneši5-9
N/A
2 dienas
Latvija

Daugavas loki: Krāslava - Krauja

Maršruts ietilpst dabas parka „Daugavas loki” teritorijā. Parks veidots unikālās Daugavas senielejas ainavas, bioloģiskās daudzveidības un bagātīgā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nolūkos. Daugavas senielejas krasti savu lielāko augstumu sasniedz t.s. Daugavas vārtos, kur upi iekļauj Ververu un Slutišku kraujas. Daugavas senielejas ainava „putna lidojuma” perspektīvā paveras no Priedaines skatu torņa. Vasargeliškos un Lazdukalnos 2015. g. ir uzbūvēti jauni skatu torņi. Skaistākās ainavas, kas veidojušās dabas un cilvēka mijiedarbībā, vērojamas Krāslavas, Užinkalna, Slutišku, Elernes un Juzefovas apkaimēs. Pie Adamovas, Dinaburgas un Slutiškos izveidotas dabas izziņas takas. Daugavas lokiem nav līdzīgu vietu citur Latvijā! Vienu atsevišķu dienu var veltīt Krāslavas apskatei. Minētajā posmā pieejamas ūdenstūristu apmetnes.

Maršruta informācija no Latvijas Lauku foruma​

Laivošana Aktīvie sezonas mēneši5-9
N/A
2 dienas
Latvija

Gauja: Cēsis - Sigulda

Gauja ir Latvijas populārākā ūdenstūristu upe. Laivotājus šeit vilina skaistie smilšakmens atsegumi, upes mierīgais tecējums, dabas un lielā kultūras pieminekļu daudzveidība. Minētajā posmā upe plūst cauri Gaujas senlejai, kas ir viena no iespaidīgākajām Baltijas reljefa formām. Maršruta tehniski sarežģītākā vieta ir Ķūķu krāces, kur nereti gadās pa kādai apgāztai laivai. Lielākais upes kritums ir posmā no Amatas ietekas līdz Līgatnei, tādēļ daudzi braucēji izvēlas Cēsu – Līgatnes posmu.

Maršruta informācija no Latvijas Lauku foruma

Laivošana Aktīvie sezonas mēneši5-9
N/A
2 dienas
Latvija

Rinda un Irbe

Maršruts piemērots jebkuram braucējam, kas vēlas izbaudīt Ziemeļkurzemes dabas skaistumu un vidi, kur, izņemot laivotājus, nav citu cilvēku. Irbe īsā laikā kļuva par populāru upi tās skaisto krasta ainavu dēļ. Naktsmītņu šeit nav, tādēļ jāņem līdz telts un jāpaliek kādā no ūdenstūristu apmetnēm.

Maršruta informācija no Latvijas Lauku foruma

Laivošana Aktīvie sezonas mēneši5-9