Atpūta laukos

Publikācijas

"Lauku ceļotāja" izdevumi

Lauku ceļotājs regulāri izdod naktsmītņu katalogu „Atpūta laukos”, kartes un ceļvežus ceļošanai ar auto, velo, laivu, kājām. Visos mūsu izdevumos ir praktiska informācija, kas noder gan ceļojuma plānošanai, gan tā laikā. Šajā lapā zemāk skatieties sīkāk par to, kas atrodams katrā no mūsu izdevumiem.

Šos izdevumus varat saņemt Asociācijas birojā Rīgā, Kalnciema ielā 40., 3. stāvā. Varam Jums tos nosūtīt arī pa pastu, ja papildus apmaksāsiet pasta izdevumus (~3 EUR par 1 publikācijas sūtīšanu Latvijas teritorijā). Lai izdarītu pasūtījumu, lūdzu, atrakstiet mums uz e-pastu lauku@celotajs.lv. Apmaksu iespējams veikt ar bankas pārskaitījumu.

Ja vēlaties saņemt savā e-pastā Lauku ceļotāja ziņas par iznākušajām kartēm un ceļvežiem, kā arī citus jaunumus – sūtiet savu e-pasta adresi uz lauku@celotajs.lv vai sazinieties ar mums 67617600. Lai jaunumus skatītu mūsu mājas lapā sekojiet šai saitei.

Publikācija Apraksts
N/A

Mežu ceļvedis - Igaunija, Latvija, Lietuva, Baltkrievija

Baltijas jūras reģions ir mežiem bagātākā vieta Eiropā. Atšķirībā no pārējās Eiropas daļas, šī reģiona meži ir veidojušies 12 000 gadu laikā pēc pēdējā – t. s. Baltijas apledojuma beigām. Tā kā reģions aizņem samērā lielu Eiropas daļu, tas nav viendabīgs. Reģiona ziemeļos dominē boreālie skujkoku meži, bet tā vidus un dienviddaļā – mērenās joslas platlapju meži. Baltijas valstis un Baltkrievija atrodas abu iepriekš minēto mežu tipu pārejas zonā. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ minētajās valstīs ir novērojama liela bioloģiskā daudzveidība. Te sastopamos dumbrāju mežus pat nereti dēvē par „Ziemeļu lietus mežiem”.

Mežs ir neatņemama Ziemeļeiropas ainavas un kultūrvides sastāvdaļa. Mežs un koki ir bijis „iedvesmas avots” šejienes cilvēkiem, kas radījuši neskaitāmas teikas, nostāstus, pasakas, mīklas, kas ir nozīmīga Ziemeļeiropas tautu nemateriālā mantojuma sastāvdaļa. Nevar noliegt arī meža kā svarīga koksnes un nekoksnes resursu (piemēram, ogas un sēnes) avotu Baltijas jūrai apkārt esošo valstu ekonomikā. 

Šis ceļvedis palīdzēs labāk iepazīt mūsu mežu unikalitāti un tajos esošās dabas vērtības. 

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu

N/A

Veloceļvedis "Iepazīsti Rīgu ar divriteni"

Rīgas domes Satiksmes departaments izdevis praktisku izziņas ceļvedi Iepazīsti Rīgu ar divriteni. Tas domāts cilvēkiem, kuriem interesē Rīgas pilsētvide, tās vēsture un ar to saistītie objekti, māksla un pieminekļi. Rīga nav tikai un vienīgi kultūrvide, jo pilsēta ir arī daudzu augu un dzīvnieku sugu dzīves vieta. Tādēļ ir padomāts arī par dabas mīļotājiem.

Ceļvedī iekļauti 15 velomaršruti. Maršruti ir  īsi (5 – 15 km), tie ved pa salīdzinoši  nelielām Rīgas apkaimēm (mikrorajoniem) un lielākoties ir veicami, braucot pa ietvi, parkiem un skvēriem, kā
arī jau esošiem  gājēju vai  veloceliņiem. Maršruti g.k. ir veidoti tā, lai tie būtu  apļveida un braucējs varētu atgriezties starta punktā.

Ceļveža velomaršrutus apzinājis un apkopojis Juris Smaļinskis (Lauku Ceļotājs)

N/A

A Guide to the Coast of the Baltic Sea. Latvia

This is a guide along the Baltic Sea coast of Latvia. If you are planning your holidays by the sea then this publication will help you to choose a place for overnight stay as well as some ideas on what to do. The coastline stretches for 500km and you can experience a great variety of landscape from splendid sandy beaches to rocky shores and steep banks. Seaside resorts near Rīga and Jūrmala are full of life but out in the countryside there are quiet fishing villages and secluded areas for those enjoying privacy and nature.

You will find here reviews for:

  • 55 attractions and places of interest
  • 28 tours for different interests - cycling, walking, boating, self-drive and nature exploring
  • 55 different standard accommodation places located no further than 5 km from the sea

Languages: English, German, Russian

N/A

Baltic National Park Guide (English)

This guidebook offers practical advice and infor- mation which you can take along on your travels. It is meant for people who are interested in the environ- ment and various cultural and historical monuments. It is also intended for active tourists who like hiking, bi- king, boating or cross-country skiing. Public transpor- tation services will not always deliver you to the de- sired locations quickly and conveniently, so we have also given though to those readers who drive their own cars. The guide covers the most important information about all of the national parks in the Baltic States (14 in all), along with their most important environmental, cultural and historical values, as well as their most in- teresting points of interest. The authors have attached a map of each national park, along with GPS co-ordi- nates for the most interesting destinations.

Information can become out of date very quickly, and many things can change, so before you set off on your trip, we suggest that you should contact the visi- tor or tourism information centre of the relevant park. The author of this guidebook has personally visited all of the national parks and the destinations cited therein, doing so on a regular basis over the past 20 years. All of the routes which are listed have been examined and checked out.

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Communitys under the project POLPROP-NATURA (LIFE07 ENV/LV/000981)

N/A

Baltijas nacionālo parku tūrisma ceļvedis (Latviski)

Ceļvedis ir veidots kā praktisks padomdevējs un izziņas avots, kas jāņem līdzi ceļojumā. Tas domāts cilvēkiem, kuriem interesē savvaļas dabas vērošana, dažādu kultūras un vēstures pieminekļu izziņa, kā arī aktīvajiem tūristiem, kam patīk staigāt ar kājām, braukt ar divriteni, laivu vai distanču slē- pēm. Sabiedriskā transporta pakalpojumi ne vienmēr ļauj ātri un ērti nokļūt vēlamajā vietā un laikā, tādēļ ir padomāts arī par autobraucējiem. Ceļvedī ir sniegta būtiskākā informācija par visiem (kopā - 14) Baltijas nacionālajiem parkiem, to nozīmīgākajām dabas un kultūrvēstures vērtībām, kā arī interesantākajiem apskates objektiem. Katram parkam ir pievienota shematiska karte, bet interesantākajiem objektiem – koordinātas.

Informācija ātri noveco un daudzas lietas strauji mainās, tādēļ pirms brauciena būtiskākos jautājumus vēlams noskaidrot attiecīgo parku apmeklētāju vai tūrisma informācijas centros. Nacionālos parkus un ceļvedī iekļautos apskates objektus autors ir apseko- jis gan izdevuma tapšanas laikā, gan arī pirms tam – regulāri pēdējo divdesmit gadu laikā. Visi ceļvedī pieminēti maršruti ir pārbaudīti un testēti dabā.

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas Life programmas finansiālu atbalstu. Līdzfinansē LR Vides ministrija un Latvijas Vides aizsardzības fonds

N/A

National Parks of Latvia (English version)

This guidebook is meant to offer practical advice and information. Please bring it along with you when travelling. We have written the book for people who like to observe wild nature, learn about various cultural and historical monuments, or be active tourists who will visit national parks on foot, on a bike, by boat or on skis. We have not forgotten about those of you who want to drive a car, either. The guidebook offers information about the most important environmental, cultural and historical values of Latvia’s four national parks, also listing the most interesting tourist destinations. Maps are included, and GPS co-ordinates are offered for the most interesting objects so as to make it easier for you to find your way around the parks.

This guidebook is written under the project „Parks&Benefits” (No. 21), EU Interreg IVB Baltic Sea Region program, and promotes implementation of the European Charter for Sustainable tourism in protected areas www.european-charter.org.

These projects are partly financed by the European Union (ERDF) within the Baltic Sea Region

N/A

Latvijas nacionālo parku tūrisma ceļvedis (Latviski)

Ceļvedis ir veidots kā praktisks padomdevējs un izziņas avots, kas jāņem līdzi ceļojuma laikā. Tas domāts cilvēkiem, kuriem interesē savvaļas dabas vērošana, dažādu kultūras un vēstures pieminekļu izziņa, kā arī aktīvajiem tūristiem, kas pa nacionālo parku pārvietosies ar kājām, velosipēdu, laivu vai slēpēm. Arī autobraucēji nav aizmirsti. Ceļvedī ir sniegta nepieciešamā informācija par četru Latvijas nacionālo parku nozīmīgākajām dabas un kultūrvēstures vērtībām un to interesantākajiem apskates objektiem. Katram parkam ir pievienots kartogrāfiskais materiāls, bet interesantākajiem objektiem – koordinātas, kas atvieglos orientēšanos.

Informācija mūsdienās ātri noveco, tādēļ pirms brauciena būtiskākās lietas noskaidrojiet attiecīgo teritoriju apmeklētāju vai tūrisma informācijas centros. Ceļvedī iekļautie apskates objekti ir ceļveža tapšanas laikā apsekoti, bet visi maršruti – testēti dabā.

Ceļvedis tapis ES Interreg IVB BSR programmas projekta „Parks & Benefits” (Nr. 21) ietvaros.

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu

N/A

Militārā mantojuma karte

Militārā mantojuma karte  ir ne  tikai aicinājums doties savdabīgā  ceļojumā un  izzināt Latvijas militāro vēsturi, bet  ir  avots,  kur  vienkopus  atrodamas  ziņas  par  nereti mazpazīstamiem, bet tajā pat laikā ļoti interesantiem objektiem, par kuriem mēs tik maz ko zinām.

Ar militāro mantojumu  šajā kartē  tiek  saprasti vēsturiski brīvdabas objekti – skanstis, cietokšņi, atsevišķas pilis,  krasta  aizsardzības  baterijas,  bunkuri,  zemnīcas, nozīmīgu kauju vietas, bijušās karabāzes, armijas lidlauki un poligoni, kā  arī muzeji un kolekcijas un  vietas, kur vēsturi var izzināt „uz savas ādas”. Kartē iekļauti pārsvarā dažu pēdējo gadsimtu militārie objekti un tie ir saistīti ar dažādām militārām varām un to izpausmju formām.

Daudzi no aprakstītajiem objektiem ir labiekārtoti, daļā no tiem ir pieejami gidi. Nedaudzi ir pieejami ti- kai noteiktā kārtībā, bet atsevišķi – ir nelabiekārtoti vai slēgtas teritorijas. Taču pēdējie, - piemēram, Skrundas armijas pilsētiņa arī ir vērti, lai tos pieminētu militārā mantojuma sakarā.

Kartē ir iekļauti 60 objektu apraksti un attēli, t.sk. – vēsturiskie. Vienlaikus atrodama informācija par 239 naktsmītnēm. Daudzi no aprakstītajiem objektiem ie- tilpst NATURA 2000 teritorijās. Daži no tiem ir kultūras pieminekļi.

Karte izdota projekta "Baltijas Zaļā josta" ietvaros un daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā fonda un Eiropas kaimiņattiecību partnerības instrumenta) atbalstu.

 

N/A

Atpūta laukos 2011-2012

Naktsmītņu katalogs „Atpūta laukos 2011-2012” Tajā 338 atpūtas vietas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Lauku labumu saimniecības, 45 ceļojumu maršruti – Nacionālajos parkos un citās dabas teritorijās, putnu, zvēru, kukaiņu, sēņu un augu vērošanas labākās vietas un veidi. Katalogs pieejams „Lauku ceļotāja” birojā un lielākajās grāmatnīcās, komplektā ar kādu no bezmaksas pielikumiem: Pārgājienu karte, Ūdenstūrisma ceļvedis, Dabas brīvdienas Baltijā – karte, Militārā mantojuma karte, Slīteres nacionālā parka ceļvedis.
N/A

Dabas Brivdienas

Dabas brīvdienu karte ir praktisks padomdevējs jaunām ceļojumu idejām- kur un kādā veidā braukt un kā iepazīt daudzveidīgo Baltijas dabu! Tā domāta dabas -putnu, zvēru un augu vērotājiem, kā arī tiem, kam patīk pārvietoties aktīvi - ar kājām, velosipēdu, laivu un distanču slēpēm.

Te apkopota informācija par 100 Baltijas mērogā nozīmīgām un  tūrisma  ziņā  –  labiekārtotām  dabas  teritorijām  – nacionāliem  parkiem,  dabas  parkiem,  rezervātiem,  dabas liegumiem, aizsargājamo ainavu apvidiem un tajos esošajiem interesantākajiem  apskates  objektiem,  kā  arī  atsevišķiem pieminēt vērtiem dabas pieminekļiem – kokiem, akmeņiem, iežu atsegumiem u.c. Katrai teritorijai ir norādīti piemērotākie tās  apceļošanas  veidi  un  ieteicamie maršruti.  Lielākā  daļa no  aprakstītajām  vietām  ir  NATURA  2000  teritorijās  vai aizsargājami  dabas  pieminekļi.  Daudzi  no  pieminētajiem objektiem ir kultūras pieminekļi. Kartē vienlaicīgi ir atrodama informācija arī par 383 naktsmītnēm.

Ceļojot aicinām ievērot Zaļos padomus, vairāk par tiem lasiet šeit.

N/A

Botanical guide. The Plant Finder

The main goal of the authors of this guide is to help you to spot the types of plants and mushrooms that are all around us. We really want to tell you interesting things about them.

“Worth Seeing” is our section on Latvia’s most interesting botany-related nature trails, including information about huge and/or interesting trees of various species, alleys of trees, botanical gardens, dendrology parks, other types of plant collections, museums, interesting farms, etc. You can visit each of them for yourself. We chose destinations in all of Latvia’s historical regions.

“Plant and Mushroom Routes” contains a list of ready-made routes, al- though we suggest that you bring along a guide to make sure that you en- joy the route thoroughly. Still, you can take the trips individually, adapt- ing the process to your own interests and capabilities.

“Plant Finder” is the biggest and most important part of the guide. There are included the photos of more than 400 different most common plants, lichens and mushrooms species in order to help you to recognize them in the field. Each species has got some interesting facts or stories as far as its possible.

“Protect and preserve” is our list of all of the protected species of plants which are often plucked for bouquets and other compositions, often with the person not even realising that he or she has picked a protected plant. These are species which need to be left alone right where they are.

This guide can be used as a workbook in your practical observations. Each of the «Worth seeing» objects has a check-box. Mark the sites you have visited. In the «Plant Finder» section, write the date you spotted the plant in the line «When ... », and the name of the place in the line “Where...”.

N/A

Videi draudzīgi un ilgtspējīgi dabas vērošanas pamatprincipi

Vadlīniju mērķis ir veicināt videi draudzīgu, ilgtspējīgu un dabas resursus nenoplicinošu tūrismu gan teritorijās ar dabas aizsardzības statusu, gan arī ārpus tām. Šis izdevums ir domāts lauku tūrisma uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem, kā arī citiem, kas plāno veidot, piedāvāt un reklamēt dabas tūrisma produktu, izmantojot to sugu daudzveidību, ar kurām esam tik bagāti.

Izdevumā ir iekļauta būtiskākā informācija par to, kā vērot augus, sēnes, zvērus, putnus, kukaiņus, un kā izturēties dabiskās teritorijās. Te ir atrodami praktiski padomi aktīvā tūrisma maršrutu veidošanai un marķēšanai dabā. Iekļauta arī pārskata karte ar 30 izcilākajām Latvijas dabas teritorijām, kurām piemīt liels dabas vērošanas produkta potenciāls. Pievienoti arī noderīgi informācijas avoti.

N/A

Tradicionālās apbūves analīze un apraksts Slīteres nacionālajā parkā

Tā kā lielāko daļu no Slīteres NP teritorijas vēsturiski apdzīvoja lībieši un, lai saglabātu lībiešu kultūrvēsturiskās teritorijas un nodrošinātu lībiešu valodas tradīciju un citu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, LR Ministru padome 1991. gada 4. februārī pieņēma lēmumu Nr. 40 „Par valsts aizsargājamās lībiešu kultūrvēsturiskās teritorijas „Līvod rānda” izveidošanu”, bet 1999. gada 14. decembrī LR MK apstiprināja valsts ilgtermiņa mērķprogrammas “Lībieši Latvijā” rīcības plānu. Plāna ietvaros S. Cimermanis sagatavoja saglabājamo tautas celtniecības objektu sarakstu. Slīteres NP teritorijā ietilpstošo ciemu, sētu un ēku apjoma, detaļu, būvgaldniecības izstrādājumu, fasāžu apdares inventarizācija un fotofiksācija veikta, pamatojoties uz minēto S. Cimermaņa izpēti. Nolūks – dot interesentiem iepazīties ar kādreizējo lībiešu ciemu tautas celtniecības tradīcijām, izprast lokālo celtniecības stilu un izmantot to jaunu ēku būvei.

N/A

Piekrastes apbūves vadlīnijas

Jūras piekrastes raksturīgās apbūves principi. Apbūves reģionālās īpatnības. Vadlīnijas jaunas apbūves veidošanai.

Mums visiem kopā pieder skaista, daudzveidīga, gandrīz 500 km gara, un šobrīd vēl nesabojāta vērtība – Baltijas jūras piekraste. Lai piekrasti saglabātu un arī turpmāk veidotu tradicionāli gaumīgu, lai tā priecētu gan iedzīvotājus, gan viesus, mēs, “Lauku ceļotājs” ierosinājām uzrakstīt šīs “Piekrastes Apbūves Vadlīnijas”. Vadlīnijas ir domātas zemes īpašniekiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, visiem būvniecības procesa dalībniekiem un piekrastes pašvaldībām, kuri plāno un īsteno piekrastes apbūvi, saskaņojot tradicionālās un mūsdienu vērtības. Tās apraksta vispārējus apbūves principus Latvijas Baltijas jūras piekrastē, katrā no vēsturiskās apbūves pārskata sadaļām īsi raksturojot reģionālās atšķirības, īpatnības apbūvei Vidzemē, Ziemeļkurzemē un Dienvidkurzemē.

 

Finansēts ar Eiropas Komisijas Life programmas finansiālu atbalstu. Projekts POLPROP–NATURA (Nr. LIFE07ENV/LV/000981)

N/A

Latvijas Botāniskais ceļvedis. Sugu noteicējs

Šī izdevuma galvenais mērķis ir ikvienam palīdzēt saskatīt tās augu un sēņu sugas, kas atrodas mums visapkārt, kā arī sniegt interesantus faktus par tām.

 

Sadaļā «Vērts redzēt» ir iekļautas Latvijas interesantākās ar botānisko tēmu saistītas dabas takas, izcilākie dažādu vietējo sugu dižkoki un interesantie koki, koku alejas, botāniskie dārzi, dendroloģiskie parki un cita veida augu kolekcijas, muzeji un interesantas zemnieku saimniecības. Tos ikviens var apmeklēt un iepazīt pats.

 

Sadaļā «Augu un sēņu maršruti» ir izveidoti jau gatavi maršruti. Lai pilnvērtīgi iepazītu tajos esošās dabas vērtības, vēlams gids. Tomēr maršruti ir sagatavoti tā, lai katrs pats, pielāgojot tos savām interesēm un iespējām, varētu veikt tos arī individuāli.

 

Sadaļā «Sugu noteicējs», kas ir ceļveža lielākā daļa, ir iekļauti gandrīz 400 dažādu g.k. bieži sastopamu augu un sēņu sugu fotoattēli, kas palīdzēs tos vieglāk atpazīt un noteikt dabā. Kaut arī sēnes nav augi un tās pēta mikologi (zinātnes nozare — mikoloģija), ceļvedī iekļautas arī interesantas sēņu sugas. Katrai sugai iespēju robežās ir pievienots kāds interesants un saistošs fakts.

 

Sadaļā «Saudzē!» ir uzskaitītas un īsi aprakstītas tās aizsargājamās augu sugas, kuras nereti (visbiežāk — pat neapzinoties) tiek noplūktas, iepītas pušķos vai pārdotas. Tās ir sugas, kas ir aizsargājamas, tādēļ atstājamas tajā vietā, kur ir to īstās «mājas».

 

Ceļvedis ir domāts arī kā praktiska savu novērojumu darba burtnīca, tādēļ «Vērts redzēt» objektiem ir pievienots lodziņš, kurā atzīmēt, ka objekts ir apmeklēts un «Kad...», kur ierakstīt apmeklēšanas datumu. Savukārt, daļā «Sugu noteicējs» pie katra auga vai sēnes ir pievienots lodziņš, kur atzīmēt, ka suga ir atrasta, «Kad...», kur ierakstīt tās atrašanas datumu un «Kur...» — rinda, kur ierakstīt atrašanas vietu.