Interreg V-A Latvia – Lithuania

Ceļojumu maršruti

Vēsturiskos dārzus esam apvienojuši 7 tūrisma maršrutos, kas apmeklētājus ved pa Latvijas un Lietuvas dārziem. Šajos maršrutos varēsiet apmeklēt dažādus vēsturiskos dārzus - gan muižas dārzus, kur viesoties ābeļu vai rožu ziedēšanas laikā, gan augļudārzus, kur nogaršot un iegādāties visgardākos ābolus un noklausīties stāstus par dārza tapšanas vēsturi. Šie vairāku dienu  un dažāda garuma maršruti veicami ar automašīnu, atsevišķi posmi piemēroti velobraukšanai. Maršrutos iekļauti gan vēsturiskie dārzi, gan ar dārzkopības tēmu saistītas apskates vietas pa ceļam, tāpat arī vietas, ko iesakām nakšņošanai.

Kas ir ceļojums individuāļiem?
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.