Kā veikt rezervāciju

Meklēšana

Lai veiktu rezervāciju šajā interneta mājas lapā, vispirms ar meklēšanas sistēmas palīdzību izvēlieties sev vispiemērotāko naktsmītni.

Meklēšanu iespējams veikt, atzīmējot vienu vai vairākus meklēšanas kritērijus un nospiežot pogu Meklēt. Sistēma atlasa un ekrānā parādās logs ar naktsmītņu sarakstu, kas atbilst pieprasītajiem kritērijiem. Katras naktsmītnes nosaukums ir aktīva saite, kuru iespējams atvērt, iegūstot papildus informāciju par konkrēto objektu. Ja netiek atzīmēts neviens no sarakstā minētajiem kritērijiem, nospiežot pogu Meklēt, ekrānā parādās logs ar visu mūsu datu bāzē iekļauto naktsmītņu sarakstu.

Informācija par klientu

Kad naktsmītni esat izvēlējušies un ekrānā ir parādījies logs ar informāciju par šo objektu, nospiediet pogu Rezervēt naktsmītni.

Ekrānā parādās logs ar ailēm, kurās nepieciešams ievadīt informāciju par Jums – klientu. Ar simbolu * ir atzīmēti tie informācijas lauki, kas jāaizpilda obligāti, ja vēlaties, lai Jūsu rezervācija tiktu apstrādāta. Informāciju par klientu iespējams labot un mainīt, nospiežot pogu Labot informāciju par klientu.

Pēc informācijas par klientu ievadīšanas Jūs varat turpināt rezervāciju, to atcelt vai nosūtīt e-pasta vēstuli operatoram ar papildus jautājumiem par konkrēto naktsmītni vai izvēlētajiem datumiem.

Pakalpojumu izvēle

Turpinot rezervāciju, sistēma Jūsu rezrevācijai ir piešķīrusi unikālu numuru, pēc kuras to var sameklēt operators. Tālāk Jūs varat izvēlēties un pievienot savai rezervācijai dažādus pakalpojumus konkrētajā naktsmītnē. Lai pievienotu pakalpojumu, nospiediet pogu Pievienot pakalpojumu un izvēlieties vēlamo pakalpojumu no pakalpojumu saraksta. Ja izvēlaties tādu pakalpojumu, kur ir svarīgs klientu skaits, tad jānorāda:

 • Skaits – daudzums, cik reizes klients šo pakalpojumu vēlas izmantot savā uzturēšanās laikā naktsmītnē (piem., cik vakariņu reizes).
 • Pieaugušie – pieaugušo skaits, kas izmantos pakalpojumu.
 • Bērni – bērnu skaits, kas izmantos pakalpojumu.

Pakalpojumus iespējams pievienot pa vienam, tādēļ, lai pievienotu vairākus pakalpojumus, katru reizi nepieciešams atkārtot iepriekšminēto darbību.

Pēc katra pakalpojuma pievienošanas sistēma aprēķina kopējo rezervācijas summu. Kad rezervācija ir noformēta līdz galam, tā jānosūta operatoram, nospiežot pogu Nosūtīt rezervāciju. Jums ir iespēja ierakstīt arī īpašas piezīmes attiecībā uz rezervāciju, kas tiek nosūtītas operatoram.

Ja konkrētajā laika periodā Jūsu izvēlētajā naktsmītnē sistēmā būs atrastas citas rezervācijas, ekrānā parādīsies logs ar paziņojumu, ka šī rezervācija nav iespējama. Sekojoši Jūsu iespējas ir:

 • Neņemt vērā brīdinājumu un turpināt veikt rezervāciju.
 • Atgriezties pie naktsmītnes meklēšanas sistēmā. Iesāktā rezervācija automātiski tiek anulēta.
 • Nosūtīt e-pasta vēstuli operatoram, piezīmēs ierakstot savas vēlmes. Operators sniegs Jums atbildi par iespējām rezervēt izvēlēto naktsmītni vai piedāvās citu.
Maksājumi

Pirms sistēma nosūtīs Jūsu rezervāciju, lūdzam atzīmēt maksājuma veidu, kādā norēķināsieties par rezervēto naktsmītni, valūtu un metodi.

Maksājuma veids:

 • Visa summa ar priekšapmaksu - klients "Lauku ceļotājam" maksā pilnu rezervācijas summu.
 • Visa summa ar depozītu - klients „Lauku ceļotājam” maksā vispirms depozītu par rezervāciju, vēlāk – atlikušo summu. Tas iespējams, ja rezervācija tiek veikta ne vēlāk kā 28 dienas pirms brīvdienu sākuma datuma.
 • Sadalīts maksājums - klients "Lauku ceļotājam" maksā depozītu, bet atlikušo summu - saimniekam, ierodoties naktsmītnē. Šis apmaksas veids iespējams tikai, ja to apstiprina operators.

Maksājuma metodes:

 • Skaidrā naudā – maksājumu var veikt "Lauku ceļotāja" birojā vai pie saimnieka, ja to ir atļāvis operators rezervācijas apstiprinājumā.
 • Ar bankas pārskaitījumu, saņemot no operatora rēķinu ar "Lauku ceļotāja" bankas rekvizītiem un sedzot visus bankas izdevumus.
 • Ar maksājumu karti "Lauku ceļotāja" birojā vai, nosūtot parakstītu kredītkartes lietošanas atļauju ar ziņām par karti "Lauku ceļotājam" pa faksu.
 • Internetā izmantojot kredīt vai debet karti. Mēs izmantojam Latvijā lielāko banku karšu apstrādes kompāniju - First Data Latvia. Mēs pieņemam sekojošas kartes: VISA, Eurocard/Mastercard, VISA Electron, Maestro, Unikarte.VISA, Eurocard/Mastercard, VISA Electron, Maestro, Unikarte.
Rezervācijas statusi

Šī piezīme parāda, kādā statusā atrodas Jūsu rezervācija. Pastāv sekojoši rezervācijas statusi:

Rezervācijas statuss: Nenosūtīts
Jūs esat aizpildījis tikai klienta informācijas laukus un neesat nosūtījis to operatoram. Jūs variet labot informāciju par klientu, turpināt rezervāciju vai nosūtīt e-pasta vēstuli ar operatoram bez specifisku pakalpojumu izvēles, pieprasot papildus informāciju par konkrēto mītni vai datumiem.

Rezervācijas statuss: Pieprasīts
Jūs esat nosūtījis rezervācijas pieprasījumu operatoram (nospiežot pogu Nosūtīt rezervāciju). Jūs no sistēmas saņemiet automātisku e-pasta vēstuli, ka ir veikta rezervācija un tās statuss ir Pieprasīts. "Lauku ceļotāja" operators pārbauda, vai Jūsu pieprasītie pakalpojumi izvēlētajā naktsmītnē rezervētajā laika periodā ir iespējami, un 48 h laikā Jūs saņemiet no operatora rezervācijas apstiprinājumu un, ja nepieciešams, arī papildus informāciju.

Rezervācijas statuss: Atcelts
Ja operators ir saņēmis Jūsu rezervāciju, bet to dažādu iemeslu dēļ nav iespējams veikt, Jūs saņemat e-pasta vēstuli ar informāciju par to, ka rezervācija ir Atcelta. Tajā būs minēti arī atcelšanas iemesli, kā arī iespējamie operatora priekšlikumi.

Ja veiktā rezervācija  ir aktīva (tā nav atteikta vai anulēta), klientam jebkurā laikā ir iespēja pašam rezervāciju atcelt. Ja Jūs esat izlēmis atcelt vai mainīt rezervāciju pirms apmaksas veikšanas, atverot savu rezervāciju, nospiežot pogu Atcelt rezervāciju, Jums ir iespēja šo rezervāciju atcelt. Ja rezervācija ir bijusi apmaksāta, Jūs atverat savu rezervāciju sistēmā (nospiežot uz aktīvās rezervācijas saites) un nomainiet tās statusu uz Atcelt rezervāciju, tā automātiski nosūtot anulēšanas pieprasījumu operatoram. Operators, ņemot vērā "Lauku ceļotāja" rezervācijas noteikumus, apstiprina rezervācijas anulēšanu.

Rezervācijas statuss: Rezervēts
Ja Jūsu veiktā rezervācija ir iespējama, Jūs uz e-pastu saņemat rezervācijas apstiprinājumu, kurā minēts, ka Jūsu rezervācijas statuss ir Rezervēts, jāapmaksā. Ziņojuma pielikumā ir Rēķins, kurā norādīts Jūsu izvēlētais maksājuma veids, valūta un metode, kā arī datums, līdz kuram jāveic rēķina apmaksa, lai saņemtu Ceļazīmi uz naktsmītni.

Ceļazīme uz rezervēto naktsmītni

Kad ir veikta apmaksa saskaņā ar operatora nosūtītajiem noteikumiem, operators izmaina rezervācijas statusu uz Apstiprināts un nosūta Jums Ceļazīmi uz rezervēto naktsmītni (saimnieka kontaktinformāciju un ceļa aprakstu nokļūšanai naktsmītnē ar personīgo un sabiedrisko transportu).

Ceļazīme ir jānodod naktsmītnes saimniekam, ierodoties naktsmītnē – tas ir rakstisks dokuments, kas apliecina klienta rezervētos pakalpojumus un veikto apmaksu.

Jūsu rezervācijas meklēšana

Kad Jūs esat veicis un apstiprinājis rezervāciju, Jums vienmēr ir iespēja pārbaudīt tās statusu un rezervētos pakalpojumus vai nosūtīt papildus ziņu operatoram, ja vēlaties ko mainīt savā rezervācijā. To var izdarīt, izmantojot e-pasta vēstulē saņemto saiti uz rezervāciju sistēmā.