Country Holidays

Specialization "Walking"

Walking

Walking

The venue is in a rural and environmental territory that is appropriate for walking, complete with nature, education or simple walking trails.  Hiking routes are marked.  The owner can serve as a guide.  If there are multi-day hikes, the venue must offer a guide who is familiar with the area, will take responsibility for the safety of guests, and is familiar with first aid.  The venue offers a way of transporting the baggage of bike tourists.

Criteria

  • Saimniecības apkārtnē ir pastaigām piemērota dabas un lauku vides teritorija, dabas, izziņas takas vai vienkārši pastaigu takas
  • Saimnieki paši ir izstrādājuši vai ir pieejami citu izstrādātie maršruti kājāmgājējiem
  • Pastaigu maršruti dabā ir iezīmēti jeb marķēti ar dažādām norādēm
  • Saimnieki var būt par gidu pastaigās
  • Saimnieki ir informēti un informē arī viesus par saudzīgu izturēšanos pret dabu un dabas aizsardzības noteikumiem attiecīgajā teritorijā.
  • Saimnieki pašu izveidotās dabas takas uztur kārtībā, un to stāvoklis nerada draudus viesu drošībai
  • Ja piedāvā pārgājienus dabā vairāku dienu garumā, dalībniekus pavada gids, kas pārzina apvidu (tai skaitā no dabas aizsardzības viedokļa), atbild par dalībnieku drošību un spēj sniegt pirmo medicīnisko palīdzību
  • Iespēja piedāvāt tūristu mantu pārvešanu