Country Holidays

Specialization "Birdwatching"

Birdwatching

Birdwatching

The venue is close to places that are important for birds (migration routes, etc.).  There are bird watching towers, platforms or blinds at the venue or nearby, with informational materials about the birds and how they can best be spotted.  A guide to birds is available, along with telescopes or binoculars.  The owners are informed about bird watching and counting events in the nearby area, as well as about the activities of the Latvian Ornithological Association.  Transport is provided from the venue to the bird watching location, with an early breakfast and a packed lunch for participants.

Criteria

  • Naktsmītne atrodas putniem nozīmīgu vietu (migrācijas ceļu, utt.) tuvumā.
  • Saimniecībā vai tās apkārtnē ir ierīkoti putnu vērošanas torņi, platformas vai slēpņi
  • Sagatavots informatīvs materiāls) par novērojamiem putniem un to vērošanas ieteikumi
  • Pieejams putnu noteicējs
  • Pieejams tālskatis, binokļi
  • Saimnieki ir informēti par putnu vērošanas un skaitīšanas pasākumiem, kas tiek organizēti tuvākajā apkārtnē
  • Saimnieki ir informēti par Latvijas Ornitoloģijas biedrības aktivitātēm
  • Tiek nodrošināts transporta pakalpojums no naktsmītnes uz putnu vērošanas vietu.
  • Tiek nodrošinātas agras brokastis un maltīte līdzņemšanai putnu vērotājiem.