Country Holidays

Specialization "Agriculture"

Agriculture

Agriculture

This is an actual farm, fishing operation or crafts operation where people can learn about the county life, about farms and their operations (grain growing, plant growing, gardening, etc.).  Tours of the farm are available, and guests can take part in various tasks on the farm.  The venue can offer tastings and purchase of various foods such as cheese, honey, wine, etc.

Criteria

  • Ražojoša zemnieku, zvejnieku vai amatnieku saimniecība, kurā var iepazīt lauku dzīvi, iepazīties ar saimniecību un tās darbības veidiem: (piem. laukkopībā, augkopībā, dārzkopībā, lopkopībā, putnkopībā, augļkopībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, mājražošanā , zvejniecība, ) u.c.
  • Ir izveidots apraksts par saimniecību, saimnieki piedāvā ekskursijas pa saimniecību, var būt gidi un pastāstīt par saimniekošanas veidiem, kā arī parādīt kā tiek veikti lauku darbi.
  • Viesi var līdzdarboties dažādos lauku vai saimniecības darbos.
  • Viesiem var piedāvāt dažādu saimniecības produktu degustācijas un iegādi: sieri, medus, vīns u. c. produkti.