Militārais mantojums

 

Militārā mantojuma vietas Latvijā

Militārie noslēpumi vienmēr un visos laikos rūpīgi glabāti un slēpti. Nav jābrīnās, ka pat šobrīd par to, kas bijis Latvijā līdz pat 1994.gadam, kad Krievijas armija atstāja Baltiju, zināms visai maz. Labs piemērs tam ir kaut vai unikālā Zvaigznīte Kurzemes piekrastē – triju parabolisko antenu radiouztveršanas supersistēma, ar kuras palīdzību noklausītas telefonsarunas un droši vien arī cita informācijas pārraide milzīgā reģionā. Tikai tagad uzzinām, ka bijušajā Latvijas PSR atradās vairāk nekā 1000 karaspēka daļu, kuras bija izvietotas ap 600 objektos, pie tam kopīgā militāro bāzu kopplatība pārsniedza 10% no LPSR teritorijas.
Pazīstamākie bijušie militārie objekti, kas atvērti apmeklētājiem un piedāvā iejusties padomju laika gaisotnē, ir Liepājas karostas cietums, Līgatnes slepenais bunkurs. Ceļojot pa Latviju, redzamas daudzas interesantas bijušās militārās būves un objekti, kuru jēga un nozīme nezinātājam nebūs saprotama. Tāpēc militārā mantojuma datu bāzē skatieties to aprakstus - kādām vajadzībām šie slepenie objekti kalpojuši padomju laikos, kādi notikumi tur risinājušies, kā armijas klātbūtne ietekmēja vietējo cilvēku ikdienas dzīvi. Katram objektam ir fotogalerija, tas atzīmēts Google kartē, kur iespējams skatīt tā stratēģisko novietojumu  satelītuzņēmumā. Gandrīz katram ir arī savs stāsts, joks, leģenda, ko stāstījuši aculiecinieki.

Varbūt arī Jums ir savs stāsts, kas saistīts ar militāro Latvijas pagātni un Jūs labprāt dalītos ar citiem? Sazinieties ar mums Lauku ceļotājā +371 67617600 vai rakstiet uz e-pastu: lauku@celotajs.lv.  Paldies jau iepriekš! Visus jau iesūtītos stāstus lasīt šeit.

Militārā mantojuma vietas skatieties šeit


Kurzemes militārā mantojuma un dabas ceļojums

Militārā mantojuma tūrisma karte

Mūsu mērķis nav aicināt cilvēkus doties uz neapsaimniekotajiem (pamestajiem) militārajiem objektiem – bijušajām PSRS armijas daļām, poligoniem, raķešu bāzēm u.c., jo šīs vietas vēl joprojām ir vai var būt bīstamas to apmeklētājiem. Datu bāzē un tajā iekļauto objektu apraksti (arī aculiecinieku stāsti un sniegtās ziņas) ir svarīgi tādēļ, lai mēs neaizmirstu savu vēsturi un to, kas šajās vietās ir bijis un norisinājies. Turklāt, tā ir vēsture, kas jau šobrīd pazūd (līdz ar cilvēkiem) no mūsu kopējām atmiņām. Šī projekta mērķis ir saglabāt ziņas par tiem nākamībai. Atcerieties, ka apmeklējot militāros objektus katrs pats uzņemas atbildību par savu rīcību!

Drošības pakāpes novērtējums militārā mantojuma vietās atzīmēts ar piktogrammām:

Uzmanību - apmeklējums var būt bīstams!

Nav ieteicams vai iespējams apmeklēt!