Отдых на селе

Специализация "Наблюдение за птицами"

Наблюдение за птицами

Наблюдение за птицами

Место для ночлега находится вблизи  важного для птиц места (пути миграции и т.д.). В хозяйстве или в его окрестностях  находятся вышки для наблюдения за птицами, платформы или схроны. Подготовлен информационный  материал о птицах, за которыми ведется наблюдение, включены советы по наблюдению. Доступен определитель птиц. К вашим услугам подзорная труба, бинокли. Хозяева проинформированы о мероприятиях по подсчету и наблюдению за птицами, которые проводятся в ближайших окрестностях. Хозяева информированы о мероприятиях, проводимых Латвийским Обществом орнитологов. Предоставляется транспорт от места ночлега до места наблюдения за птицами.  Ранний завтрак и перекус с собой для наблюдателей за птицами. 

Критерии

  • Naktsmītne atrodas putniem nozīmīgu vietu (migrācijas ceļu, utt.) tuvumā.
  • Saimniecībā vai tās apkārtnē ir ierīkoti putnu vērošanas torņi, platformas vai slēpņi
  • Sagatavots informatīvs materiāls) par novērojamiem putniem un to vērošanas ieteikumi
  • Pieejams putnu noteicējs
  • Pieejams tālskatis, binokļi
  • Saimnieki ir informēti par putnu vērošanas un skaitīšanas pasākumiem, kas tiek organizēti tuvākajā apkārtnē
  • Saimnieki ir informēti par Latvijas Ornitoloģijas biedrības aktivitātēm
  • Tiek nodrošināts transporta pakalpojums no naktsmītnes uz putnu vērošanas vietu.
  • Tiek nodrošinātas agras brokastis un maltīte līdzņemšanai putnu vērotājiem.