Urlaub auf dem Land
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Galdu paliktņi Livonijas kulinārā ceļa ēdinātājiem

04.09.2019

"Livonijas kulinārā ceļa" dalībniekiem esam sagatavojuši informatīvus galda paliktņus, kas kalpos kā īpašs vienojošs elements visiem projektā iesaistītajiem ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. 


Aizvien priecājamies par ēdināšanas iestādēm Latvijā, kas godā vietējo pārtiku un tradīcijas, un lepojas ar gardu ēdienu. Lai vēl vairāk izceltu to, ka mums šobrīd tik pazīstamo tradicionālo ēdienkarti pamatā sastāda tie paši ēdieni, ar ko mielojās mūsu senči Livonijas laikā, esam sagatavojuši informatīvus galda paliktņus visiem projekta ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Ceram, ka tie ne tikai kalpos ar savu ierasto funkciju, bet gan arī kā informatīvs palīgs visiem tūristiem, kas ieradušies tieši pie "Livonijas kulinārā ceļā" ēdinātājiem. Tie ir A3 formāta un izmantojami vairākkārtīgi.

Galda paliktņus plānots izsniegt, viesojoties pie projekta ēdinātājiem vai mūsu rīkotajos semināros. Tos iespējams saņemt arī "Lauku ceļotāja" birojā, Kalnciema ielā 40, Rīgā. Galda paliktņu PDF fails latviešu valodā pieejams šeit, igauņu valodā

 

Galda paliktņi sagatavoti projekta “Livonijas kulinārais ceļš” ietvaros, kas īstenots “Interreg Estonia-Latvia” programmas ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Siehe andere Nachrichten

This site reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.