Atpūta laukos
Erasmus+
Archived - 01.01.2014 - 31.12.2016 (2014-1-UK01-KA000-000057)

FairTourism - Korporatīvā Sociālā Atbildība lauku tūrismā - vadlīnījas un mācību programmā izstrādāta HEI biznesa korporācijā

Projekta mērķi

Šī projekta mērķis ir popularizēt KSA - korporatīvo sociālo atbildību lauku tūrisma sektorā, nemot vērā to, ka KSA modelis un metodes mūsdienās ir lietotas plašā ekonomiskā sektoru spektrā. Tomēr nav izstrādāstās skaidras vadlīnījas lauku tūrisma sektoros, tāpēc šī projekta ietvaros ir paredzēts izveidot gan KSA apmacību programmu, gan vadlīnijas. Mikro un mazajiem uzņēmumiem, īpaši lauku reģionos parasti nav skaidrs, ko šis termins nozīmē un kā tas tālāk var tikt izmantots ekonomiski attīsdtībai.

Projekta plānotie rezultāti

  1. Plānoti veikt Eiropas līmeņa aptauju mikro un mazajos uzņēmumos par KSA
  2. Izstrādāt rokargrāmatu, kurā iekļaus vadlīnījas, labas prakses piemērus un rekomendācijas, kā KSA var tikt pielāgota ikdienas darbā un stratēģiskai atīstībai lauku tūrisma uzņēmumos.
  3. Izstrādās aptuveni 10 moduļu garu treniņa kursu, kurā tiks izskaidroti KSA pamati.
  4. Izstrādāt politiskās stratēģijas dokumentu, kurā tiek atspoguļoti projekta laikā gūtā pieredze un zināšanas.

Projekta pirmā avīze (EN)

Projekta otrā avīze (LV)

Projekta trešā avīze (LV)

Pētijuma ziņojums

Politiskās stratēģijas dokuments

Erasmus+