Urlaub auf dem Land
Interreg V-A — Estonia–Latvia

5. Starptautiskais burdona festivāls Suitu zemē

24.05.2017

Šī gada 9.-11. jūnijā norisināsies 5. Starptautiskais burdona festivāls Suitu zemē - Alsungā, Basos un Jūrkalnē. Festivāla tēma: Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka.


Burdons ir viens no senākajiem tradicionālās mūzikas (gan vokālās, gan instrumentālās) daudzbalsības veidiem. Latvijā vēl saglabājušies atsevišķi novadi, kur burdona tradīcijas nekad nav pārtrūkušas - Alsungā, Gudeniekos, Jūrkalnē, kā arī Bārtā, Nīcā un atsevišķās vietās Latgalē. Tieši šīs burdona dziedāšanas tradīciju popularizēšanai biedrība "Etniskās kultūras centrs "Suiti""uzsāka starptautisku festivālu organizēšanu reizi četros gados.

Starptautiskais burdona festivāls ir labs veids, kā vēl dzīvu tautas tradīciju, mantotu no paaudzes paaudzē, kā pārmantotu vērtību iedzīvināt mūsdienu lauku kultūrvidē un popularizēt to plašākā sabiedrībā Latvijā un aiz tās robežām.

5. Starptautiskais burdona festivāls tiek līdzfinansēts Estonia-Latvia Programmas no Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis “UNESCO – tūrisms”" ietvaros.


Siehe andere Nachrichten

Interreg V-A — Estonia–Latvia
This site reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.