ERDF Interreg CB

Vebinārs Japānas tūrisma operatoriem un medijiem

13.05.2021

Šodien, 13. maijā, "Lauku ceļotājs" piedalījās Latvijas Republikas vēstniecības Japānā rīkotajā vebinārā tiešsaistē, kur iepazīstināja japāņu tūroperatorus un medijus ar projektu "Lauku dzīvesveids – Pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana" un "Lauku dzīvesveida" produktiem Latvijā.


Vebināra dalībniekiem atsaucība un interese par "Lauku dzīvesveida" produktiem bija pārsteidzoši liela! Pasākumā piedalījās 93 dalībnieki no Japānas.

Ļoti ceram, ka jau drīz ceļošana būs droša, un varēsim ar "Lauku dzīvesveidu" iepazīstināt arī tūristus no Japānas.

>>> "Lauku dzīvesveida" prezentācija angļu valodā
>>> "Lauku dzīvesveida" prezentācija japāņu valodā


Video - lauku māja "Dzirnupes"

Projekts "Lauku dzīvesveids – Pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana" tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Siehe andere Nachrichten

This project is part-financed by the European Union and European Regional Development Fund Central Baltic Programme
This publication reflects the views of the author(s). The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein