>> Explore the forests of the Baltics on a new cross-b ..." />

Par "Mežtaku" raksta Lonely Planet!

18.03.2021

Slavenais pasaules tūrisma ceļvežu izdevējs un ceļojumu ziņu portāls Lonely Planet iepazīstina ar "Mežtaku" visās trijās Baltijas valstīs!
 

>>> Explore the forests of the Baltics on a new cross-border hiking trail


 

Mežtakas Ziemeļu daļas maršruts tiek ieviests projekta „Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts „Mežtaka”” (04/01/2019 - 12/31/2021) ietvaros, kas ir daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu.

Mežtakas Dienvidu daļas maršruts tiek ieviests projekta LLI-448 "Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā", kas tiek realizēts ar Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam atbalstu, ietvaros.

Šī ziņa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild LLTA “Lauku ceļotājs”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Siehe andere Nachrichten