Interreg V-A — Estonia–Latvia

Aicinām dalīties ar militāriem vēstures stāstiem Militārā mantojuma projekta ietvaros

22.02.2021

Cilvēku atmiņas un vietējās leģendas ir būtiskas vēstures liecības, kas nereti netiek saglabātas un paliek neuzzinātas. Gribam rosināt ikvienu dalīties ar šīm nozīmīgajām detaļām no cilvēku ikdienas un dzīves abu Pasaules karu un Padomju režīma laikā.


Militārā mantojuma projekts aptver četrus periodus - Pirmais pasaules karš/ Neatkarības kari 1914. – 1920; Otrais pasaules karš 1939. – 1945; Nacionālo partizānu kustība - mežabrāļi 1944. – ~1957; Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana 1945. – 1991.

Šo četru vēsturisko periodu ietvaros Latvijā un Igaunijā tiek apkopoti tūristiem pieejami objekti, kuros var iepazīties ar abu valstu militāro vēsturi - muzeji, privātkolekcijas, kauju vietas, atjaunoti mežabrāļu bunkuri, piemiņas vietas u.c. Lai bagātinātu tūrisma produkta saturu un emocionālo pienesumu, tiek gaidīti arī tik ļoti būtiskas vēstures liecības kā cilvēkstāsti. Iesūtītos stāstus publicēsim militaryheritagetourism.info mājaslapā, kā arī Military Heritage Tourism Facebook lapā, tādā veidā daloties ar tiem un saglabājot tos arī nākamajām paaudzēm. Lūdzam jums zināmus stāstus sūtīt uz military@celotajs.lv

 

"Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts (EST-LAT156)" projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 


Siehe andere Nachrichten

This site reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.