Interreg V-A Latvia – Lithuania
Akcijas organizatori:
Latvijā:

Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" 

www.celotajs.lv
E-pasts: lauku@celotajs.lv 
Tel. +371 67617600
Adrese: Kalnciema 40, 3.stāvs, Rīga, LV-1046 
Facebook: Lauku celotajs 
Twitter: http://twitter.com/laukucelotajs 


Lietuvā:

Lietuvas Lauku tūrisma asociācija "Atostogos kaime" 

www.atostogoskaime.lt

E-pasts: administracija@atostogoskaime.lt

Tel. +370 37400354

Adrese: K. Donelaičio g. 2-201, LT-44213 Kaunas

Facebook: Atostogoskaime


Lai sazinātos ar akcijas saimniecībām, meklējiet kontaktus pie katras saimniecības, šīs lapas sadaļā "dalībnieki" vai "karte"

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Latvia Rural Tourism Association "Lauku ceļotājs" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.