Nr 10171
Kāpa
Kāpa Latvija, Kurzeme, Pāvilostas novads

Pāvilostas pelēkā kāpa