Mārketinga kampaņa lauku tūrisma popularizēšanai
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests