Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Mārketinga kampaņa lauku tūrisma popularizēšanai