Dakotas kafejnīca Ciemupē

Nr 30057
Militārais mantojums
Militārais mantojums Latvija, Vidzeme

Dakotas kafejnīca Ciemupē


Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu Baltic Green Belt Baltic Sea Region EU