Nr 30395
Baznīca
Baznīca Latvija, Latgale, Krāslavas novads

Piedrujas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca