No Name Description
N/A

The Naukšēni People’s Museum, where we tell intelligent people about those who were born at the NAUKŠĒNI DISCO, arrived here and stayed here.  We’ll look at how they talk, sing, think and love.

N/A

The manor’s castle was built in the middle of the 18th century (belonging to the noble kin of baron Medem) as a huntsmen castle. Later, in the 19th century, it was rebuilt by adding a second floor. The kitchen was situated in the vaulted basements of the castle and when the food was ready, it was brought upstairs in the elevator. The gantry entrance of the castle (late baroque) and marble buttons above it picturing the coat of amrs of the union of Medem and Keizerling noble kins, is one of the most valuable example of arts monuments of the 18th century. To this day there are various  outhouses preserved- a  threshing barn, a granary and a smithy, as well as the park. In front of the castle one can see a magnificent oak, which was supposedly planted by K.Ulmanis. From 1837 the manor’s castle has also served as a place for Vilce primary school. 

N/A

The Trakai Island Castle is the only East Europe's castle which is built on a little island. The process of building this castle started in 14th century. After its fall on 1410 during a war it lost its meaning as a military base and became a living place for ruler of Lithuania. Trakai Castle is one of the most popular objects in Lithuania for tourists. Inside the castle is a museum which tells about Trakai history. 

 

N/A
Veitko Manor was built in 1832. From 1993, there are hostels of Latgale Craft School.
N/A

The first stone castle in Alsunga was built in 1372, starting with the central part of the southern wing. The authorised representative of the Livonian Order, who was subject to a higher-ranking official in Kuldīga, lived here. The guard towers and other parts of the castle were gradually added between the 15th and the 18th century. The Baroque castle with its two towers is quite impressive. Institutions in the building are the Alsunga Administrative District Council, a museum, a tourist information centre, and others.

N/A

Die älteste (16 Jh.) der drei Burge am Fluss Nemunas. Renoviert nach dem 2. Weltkrieg. Heutzutage – eine Schule. Ein Park. Blick vom Burgturm.

N/A

Vieta, ko nekādi nevar uzskatīt par tūrisma objektu, bet tajā pat laikā tas ir Latvijas mērogā nozīmīgs kultūras un vēstures piemineklis, ko nevar nepieminēt! Laikā no 1923. – 1943. gadam muižas pilī atradās Latvijā zināmākā mājturības skola, kurā mācījās izslavētās kaucmindietes! Tagad muižas pils ir pamesta, avārijas stāvoklī un apskatāma tikai no ārpuses un „pa gabalu”. Ap 1780. gadu celtā pils, kas 1909. – 1912. g. tika pārbūvēta pusloka būvapjomā, ir Latvijai diezgan unikāls arhitektūras paraugs.

N/A

Līdzmūsdienām ir saglabājusies vecā - 18. gs. vidū klasicisma stilā celtā vecā kungu māja (šobrīd netiek izmantota, skaisti sīkrūšu logi!) un tai iepretim - pēc 1905. g. ugunsgrēka atjaunotā (1912. – 1913. g., neoklasicisma stils) jaunā pils, kurā atrodas Īvandes pagasta pārvalde, bibliotēka un jauniešu tūristu mītne. Ēkā saglabājušies atsevišķi interjera elementi – parketa grīdas, koka kāpnes u.c. Muižas parkā joprojām zaļo Baltijā lielākā Eiropas baltegle. Tās augstums pārsniedz 32 m, apkārtmērs - 4 m. Parkā izveidota atpūtas vieta.

N/A

Das heute gesehene Ensemble (im Stil des Neorenaissance gebautes Gutshaus) entstand im wesentlichen in der Zeit zwischen 1897 – 1902 als ein Eigentum vom Grafen Joseph Tyszkiewicz und seiner Frau. Ein Park.

N/A
Zosna (Veczosna) Manor. The building is surrounded by a small park near the bank of Lake Rāzna. There are 39 different species of trees and bushes. It was built in 1870 by the order of duke Goļicins. It is one of the rare truss buildings in Latgale.
N/A

Muiža sāka veidoties 16. gs. beigās (īpašnieki - Tīzenhauzeni, vēlāk Bēri), bet no 1753. g. tā kļūst par Mēdemu dzimtas īpašumu. Tagad redzamo muižas pili (mūsdienās tikai atliekas) cēla 1806. - 1810. g. klasicisma stilā (Johana Georga Ādama Berlica projekts) pēc itāļu izcelsmes Pēterburgas galma arhitekta Džakomo Kvarengi meta. Muižas īpašnieks tajā laikā bija Johana Frīdriha Mēdema dēls - Kristofs Johans Frīdrihs (saukts par Žanno). Elejas pilī bija savākti daudzi nozīmīgi Eiropas mākslinieku darbi, kā arī iekārtots izcils interjers. 18 muižas kompleksa ēkas nodedzināja Pirmā pasaules kara laikā (1915. g.) un līdz mūsdienām ir saglabājušies tikai nelieli pils pirmā stāva drupu fragmenti ar kaltiem portika kolonu kapiteļiem, pārvaldnieka māja (apskatāma no ārpuses), atsevišķas saimniecības ēkas un parks. No pils drupām pa aleju var aiziet līdz Tējas namiņam (bēdīgā stāvoklī). 0,5 km ziemeļos no pils drupām atrodas 1912. g. izveidotā Mēdemu dzimtas kapsēta. Elejas pils mūra žoga arkādē iemūrēts dobumakmens.

N/A

One of the most important military and political elements of the Livonian Order, the Bauska Castle was built between 1443 and 1456 at the place where the Mūsa and Mēmele rivers flow together.  The castle had five towers and walls that were up to three metres thick.  Between 1580 and 1596, the forecastle was replaced with a residence for the duke of Courland, and its walls were finished with the sgrafito technique.  The castle suffered damage during wars in the 16th and 17th century, but it was always restored until 1706, when the Russian military blew it up during the Great Northern War.  Today the castle houses a museum, with a viewing platform in its south-eastern tower.

N/A

С XV века в Приекуле правил род баронов Корфов. Один из них – Иоганн Альберт Корф (1697 - 1766.) был президентом Петербургской Академии наук (1734 - 1740 гг.), дипломатом и литератором, который занимался исследованием истории Курземе. Приекульский замок находится на западе от улицы Айзпуте, на берегу реки Вирга. Первоначально дворец господской усадьбы построили в XVIII веке, а в конце XIX века велись большие работы по перестройке здания (проект Пауля Макса Берчи). В здании находится Приекульская средняя школа. Примерно в 100 м к востоку от господской усадьбы возвышается смотровая башня усадьбы (построена в конце XIX века), над которой развевается государственный флаг Латвии.

N/A

A very impressive ensemble that is in terrible shape.  The estate dates back to the 18th and 19th century, with the castle being built in the early 19th century.  Half a century later it was rebuilt in the Neo-Gothic style with symmetrical towers and bricks in the cornices.  The estate belonged to the Manteufel-Stzege dynasty.  The vestibule, stairwell and second floor hall still have ornamental ceiling paintings, but visitors are not allowed to enter the building, so they cannot be seen.  Valuable interior design elements include a fireplace from the early 19th century that is decorated with marble elements.  After the expropriation of the castle in 1920 and until 1951, the building housed a forestry school and then an agricultural crafts school.  Opposite the castle was the stable of the state that was built in the style of Classicism with a pediment and mighty columns.  Built in the early 19th century, the stable is no longer used and can only be viewed from the outside.  A very much overgrown park surrounds the complex, and the hillock is the grave of one of the baron’s dogs.

 

N/A

The historical centre of the estate was built by von Korff family and it lies in the Ālande (Telse) river valley, by the Tāši lake. The main building dates back to 1734. Among the estate’s most notable architectural and historical values are the unique Baroque fireplaces, the main entrance portal that is made of Gotland sandstone, the original stone plate floor in the entrance hall, parquet, wall panels, stairs and other authentic details. Behind the building there is a regular Baroque apple garden under development where young apple trees of the historical tree varieties  are planted. Next to the orchard, a Romanticism park is being renovated. Its pathways lead from hidden corners to sun-lit openings revealing beautiful miniature landscapes. Groups of majestic large ash trees interchange with lilac, honeysuckle and mezereon bushes that stand in sweet-smelling blossoms in spring and create the park’s special atmosphere. The estate buildings and the surrounding greenery is a national cultural heritage. The estate is open for visiting upon prior arrangement, entrance for donations. During 1-2 hours walk guests will find out about the history of the estate, the principles and experiences of historical gardens in Europe and their application in renovation of the estate’s garden and park.

N/A

Pirmie dokumenti par Kokmuižu atrodami 1601. gada zemes revīzijas pierakstos. Tur sniegtā informācija vēsta, ka Kokmuiža pastāvējusi jau 1560. gadā. Taču 1880. gadā vācu muižnieks sākas celt kungu māju neobaroka stilā. 20. gs. sākumā tā tika izpostīta, bet 1937. gadā to pārveidoja par skolu.

Kokmuižā kādreiz atradusies alus darītava. Tas bija laika periodā no 17.- 20. gs. Tā bija viena no slavenākajām alusdarītavām visā Vidzemes guberņā.

Mūsdienās var izstaigāt muižu pats vai gida pavadībā. Var aplūkot kungu māju, staļļu ēkas, muižas pārvaldnieka namu, bibliotēku, ekspozīciju, abas klētis un alus darītavas pagrabu, kā arī sfērisko saules pulksteni.

 

N/A
„Zaļmuiža” (Green Manor) is notable because of its legendary past. The protector of peasants and poet Peter Miglinīks (1850 – 1883) worked there as a clerk in the beginning of the 19th century. In 1784, the building belonged to Frederick von Korf. The manor was bought by officer of Russian army Nikolaj Paulin von Rosenschild. Once the manor had a large farm (800 ha): several cattle-sheds, fruit and wine cellars, alcohol brewery. Now there in only a manor house and a barn. Till 1960s, the manor house was the centre of kolkhoz „Liesma”, later the club. Now there is a smithy of a craftsman Jānis Ļubka. Guests are welcome to watch and try the metal processing.
N/A

The Eversmuiža Estate is in the centre of Cibla and is dominated by a 1680 mansion that was built in the style of Classicism and was rebuilt several times later.  There is a home for servants, a gatehouse and ancillary buildings that are in poor shape.  A stone wall surrounds the park of the estate.  Since the 17th century and for nearly two centuries, the estate belonged to an aristocratic Polish family, after it was owned by various others.  Today the mansion houses a boarding school and the Cibla Regional Research Museum, which offers tours.  A cultural and historical trail runs along the banks of the Ilža River.

N/A

The Rundāle Castle is known as Latvia’s true jewel of Baroque and Rococo architecture, and it is certainly the country’s most important historical monument in relation to those two styles. The castle was at first the summer residence of the duke of Courland, Ernst Johan Byron (1690-1772), and it was designed by the Italian architect Francesco Bartolomeo Rastrelli. There is a museum in the castle, and the restored Baroque French garden is the largest garden of its type in the Baltic States. +371-6396-2197, 2649-9151. The White House (the former servants’ house) offers dining.

N/A

Braucot cauri Kaives ciemam, var pievērst uzmanību Kaives muižas „atliekām”. Vietas vēsture ir sena, jo jau 1440. gadā Livonijas ordeņa mestrs piešķīra šeit īpašumu Johanam Kaivenam. Kungu māja gāja bojā 1905. gadā, bet pārvaldnieka ēku nopostīja 2. pasaules kara laikā. 1956. g. nodega kalte, bet pirms trijām desmitgadēm - muižas krogs. Līdz mūsdienām palikusi tikai 1861. gadā celtā magazīna (sarkana ķieģeļu ēka) pakalnā un tai blakus esošais parks, kurā izveidots neliels skulptūru dārzs, estrāde un atpūtas vieta.