Country Holidays

Konsultācijas


"Lauku ceļotāja" speciālisti sniedz konsultācijas esošajiem un topošajiem lauku tūrisma uzņēmējiem asociācijas birojā Rīgā, kā arī dodas izbraukuma konsultācijās uz lauku tūrisma saimniecībām.

Konsultāciju tēmas
  • Pieprasījums un piedāvājums - kā uzsākt lauku tūrismu; klientu prasības un vēlmes; iespējamā piedāvājuma dažādošana.
  • Finanses un reklāma - finanšu plānošana; kur meklēt finansējumu; kā veidot savu reklāmas materiālu; reklāmas iespējas; valsts un ES atbalsta programmas lauku tūrismam.
  • Apdrošināšana - saimnieka juridiskā atbildība un pašriska mazināšana.
Konsultanti
  • Elita Orniņa - asociācijas izpilddirektore (LLKC sertifikāts; SAPARD lektoru kursi; vairākkārtēji Īrijas speciālistu kursi par lauku tūrisma piedāvājuma izveidi un kvalitāti; Bornholmas tūrisma biznesa koledžas kursi 2001/2002). Sniedz konsultācijas asociācijas birojā Rīgā, Kalnciema ielā 40, trešdienās, iepriekš vienojoties par laiku. Dodas arī izbraukuma konsultācijās uz Latvijas reģioniem. Sīkāka informācija un pieteikšanās: tālr. 67617600, 26326080, e-pasts: lauku@celotajs.lv.
  • Uldis Ante - asociācijas reģionālais pārstāvis Kurzemē. Sniedz konsultācijas Kuldīgas rajonā, Ēdoles pagastā, "Kažokos", kā arī dodas izbraukuma konsultācijās pa Kurzemi. Sīkāka informācija un pieteikšanās: tālr.: 29199006 vai e-pastu: kazoki@pcabc.lv.
Izcenojumi
  • Konsultācija asociācijas birojā līdz 1 stundai: 25,- Ls (t.sk. PVN).
  • Individuāla izbraukuma konsultācija uz vietas: pēc vienošanās (lūdzam aizpildīt šo anketu.)
Lai papildinātu zināšanas lauku tūrismā, "Lauku ceļotāja" birojā var iegādāties dažādus mācību materiālus.