No Name Description
N/A
Vainova Old-Believers Prayer House was built in 1980 replacing the previous church that was burnt by lightening. Initially, the Prayer House was one of the biggest churches in Latgale (for 2 000 people). The congregation of the church exists since the 18th century.
N/A

Atrodas Jasmuižas austrumdaļā. Dievnams celts 1815. g., bet pārbūvēts 1932. g.

N/A

Eine einzigartige Kirche mit einem im 17. Jh. beiseite gebauten Glockenturm.

N/A

Lai arī dievnama pirmsākumi meklējami 18. gs. sākumā, tā celtniecību (arhitekts Johanns Eduards de Vite) pabeidza viena gada laikā 1834. – 1835. g. (vēlīnā klasicisma stils). Būvniecības darbus finansēja Krievijas cars. Gan baznīcas atrašanās piejūrā, gan arī tās nosaukums liecina, ka tā celta, godinot Svēto Nikolaju, kas ir visu jūrnieku un zvejnieku aizbildnis. Baznīca apskatāma arī no iekšpuses, kur uzmanība jāpievērš ērģelēm un altārgleznai (1888. g.).

N/A

Pastāv uzskats, ka tieši Rubenē izveidojusies pirmā latviešu draudze. Baznīcas altārdaļa būvēta jau 14.gs., bet pati baznīca savu pašreizējo izskatu ieguvusi 1739. gadā.Būtiska baznīcas interjera sastāvdaļa ir Ķieģeļu muižas mantinieces Barbaras Helēnas fon Budbergas 1762. gadā dāvinātais kroņlukturis ar Krievijas impērijas divgalvaino ērgli un zaru ornamentiem uz bumbas. Baznīcā redzama arī zīme (1869. g.), kas ir veltīta pusgadsimtam kopš dzimtbūšanas atcelšanas.

Pastāv vairākas teikas par Rubenes baznīcas nosaukuma rašanos. Viena no tām vēsta, ka, sargājot baznīcu no velna, tās sienā iemūrēta sieviete un vīrietis, kura vārds bijis Rubens. Baznīca esot nosaukta viņam par godu.Vēl viena versija vēsta, ka baznīcas nosaukums cēlies no rubeņa, kas sēdējis kādā no kokiem, kas vēlāk izmantots baznīcas celtniecībā.

N/A
Rimši Old-Believers Prayer House. The church was built in the beginning of the 20th century.
N/A

An old legend about this church says that once upon a time, a worship service was being held during a storm, and a ship was sinking near the old cemetery.  The priest picked up a flag and an incense dish and asked congregation members to join him in a rescue effort.  A rowboat was dispatched to the sinking ship, which managed to rescue some of the crew, while the ship with the captain and the other crew members eventually washed up on shore.  In honour of this rescue, the captain dubbed the place Felixberg (or fortunate shore).  Later the territory became known as Pilsberga, and it became Jūrkalne during the first period of Latvian independence.

N/A
St. John the Baptist Roman Catholic Church of Ciskādi was built approximately in 1990. The brick building is an example of Romanesque style. The church has a specific icon called „Madonna and the child”, crucifix and the organ.
N/A
Guriliški Old-Believers Prayer House was built in the beginning of the 20th century. It has a very old bell that was made in 1939.
N/A

Construction of the church began in 1830 thanks to money donated by nobleman Ludvigs Šabanskis.  The Baroque stone church is surrounded by a restored stone fence, and inside there are icons including "Heart of Jesus," "Christ's Suffering," and "St Joseph."  The church is not open to the public on a daily basis.

N/A

The Ilūkste Roman Catholic Church is to the North of Unity Square. The first stone church in Ilūkste was financed by the Plater-Sieberg dynasty of noblemen between 1754 and 1769. The current church was built in 1816. In 1861, it was taken over by the Orthodox Church, but it was returned to a Catholic congregation in 1920. The church was restored in 1921. The interior can be viewed during worship services.

N/A

The first Catholic church in Ludza was built in 1687 and burned down.  A new wooden Baroque church was built in 1738, and because of its colourful interior it became known as the loveliest wooden house of worship in Latvia.  The church burned down during a great conflagration in 1938.  Work on the church that is there began in 1939, but it was only completed in the early 1990s.

N/A

Atrodas Tirgoņu un Zāļu ielas krustojumā (Zāļu ielā 12). Interesanta ar faktu, ka šī ir vienīgā padomju laikā uzbūvētā (1948. g., pēc citiem avotiem – šajā gadā atjaunota) Latvijas baznīca.

N/A

Located in the southern part of Feimaņi, the church was built between 1756 and 1760. The local estate was owned by the Korff dynasty, and the denomination of the congregation changed when the family converted from Lutheranism to Catholicism.  This church has the largest number of artistic monuments among all churches in the Rēzekne Administrative District, including a confessional bench, pews, an organ prospectus, silver cups and three altar wood engravings from the 18th century.  Above the gate is a bell tower with four bells.  During Holy Week, clappers are used instead of bells.  They are about 2 m long and 1 m high and are reminiscent of ancient laundry rolls.  Feimaņi is also home to one of three flag workshops in Latvia, and it has state-of-the-art equipment.  The flag of Latgale was “born” here in ideological and physical terms.

N/A

The church was built between 1932 and 1938 to replace an old Neo-Gothic wooden church.  It was designed by J. Cīrulis.  Until 1994, the building housed a venue that rented out films.  Today it houses an exhibition, “From Foundations to the Steeple:  Photographs of Ancient Lettigalian Construction Jobs.”  This documents the construction of the church.  The 37 metre steeple offers a good look at Rēzekne.

N/A

Nelielā izmēra ēka (balts ķieģeļu mūris, ar dēļiem apšūts zems tornis) atrodas Liepājas – Klaipēdas šosejas (A 11) malā. 20. gadsimta sākumā tā kalpojusi kā lūgšanu nams, taču tā paša gadsimta vidū pārbūvēta, uzceļot torni.

N/A
Holy Trinity Roman Catholic Church of Stoļerova. The construction works of the church were finished in 1999 by the support of dean Butāns. The building is slightly larger than the previous one; the newest (restored) church in Rēzekne district. The church has a specific icon of Our Lady that was transferred from the chapel of Rozenmuiža.
N/A
Lipuški Old-Believers Prayer House was built in 1893 at lake Rāzna in village Lipuški. In former days, it was one of the largest Old- Believers parishes in the Baltic countries; you will notice Old-Believers cemeteries that are placed in the neighbourhood.
N/A

1744. gadā celtā mūra baznīca gāja bojā 2. pasaules kara laikā – 1941. un 1945. gadā. Šobrīd pēc draudzes vadītāja iniciatīvas noris tās atjaunošanas un konservēšanas darbi. Ēkas (bez jumta) iekšpusē novietoti soli un notiek dievkalpojumi. Vieta interesanta ar faktu, ka šeit par mācītāju strādājis Jukums Baumanis – Joahims Baumans (1712 – 1759), kas izdevis Vecā Stendera darbus.

N/A

Ein im gotischen Stil gebautes Gotteshaus wurde 1888 eingeweiht. Daneben befindet sich ein etnografischer Friedhoff aus dem 19 – 20 Jh. mit ungewöhnlichen Grabkreuzen aus Holz. In den Formen der Kreuze sind die Motiven von Pflanzen, Vögeln, Tieren zu sehen.