No Name Description
N/A

Nelielā izmēra ēka (balts ķieģeļu mūris, ar dēļiem apšūts zems tornis) atrodas Liepājas – Klaipēdas šosejas (A 11) malā. 20. gadsimta sākumā tā kalpojusi kā lūgšanu nams, taču tā paša gadsimta vidū pārbūvēta, uzceļot torni.

N/A

Atrodas Labraga – Apriķu ceļa malā. Kāds nostāsts vēsta, ka to 1896. gadā cēlis vietējais muižkungs, kurš vēlējies, lai viņa meitas laulības notiktu baznīcā. Dievnamā atrodas altārglezna "Kristus pie krusta un Sv. Marija Magdalēna", kas gleznota 19. gadsimtā (autors T. Šprengels).

N/A

Atrodas 2,5 km no Bārtas centra, Bārtas upes labajā krastā. Mūsdienīgais dievnams tapis 2002. gadā (arhitekte: A. Siliņa).

N/A

Atrodas starp Kr. Valdemāra un Kuršu ielām. Viena no iespaidīgākajām un greznākajām pilsētas celtnēm, kas būvēta neoromantikas formās. 19. gs. beigās katoļu draudze nevarēja saņemt atļauju jauna dievnama celtniecībai, tādēļ uz vecās ēkas uzbūvēja jaunu, kur vecā baznīca tapa par lielākās ēkas sānu kapelu. Baznīcas sienas un koka griestus rotā attēli ar Bībeles sižetiem. Dievmātes kapelā saglabājies mazās baznīcas (no 18. gs.) centrālais altāris. Baznīcas griestos ir iekārts burinieka modelis, ko dāvinājuši vētras laikā izglābušies jūrnieki.

N/A

The Dviete Catholic Church is in the centre of the small village of Dviete. The white church can be seen from a distance. The first wooden church was built here in 1775 by the owner of the local estate, Count J.K. Wischling. Later the church was dismantled and brought the Zarinki cemetery. The Neo-Baroque Catholic church that is seen today has two towers, and its construction was financed by Count Kazimir Plater-Sieberg. The church was destroyed during World War I, and until it was rebuilt and consecrated, the granary of the Dviete Estate magazine, with its ridged roof, was used as a prayer house. It is on the side of the Dviete-Bebrene road and has recently been restored. In 1940, a stone fence was installed around the church with a tiled roof, and a building for the congregation was built in the 1970s. The church features a particularly ornate sacral Baroque interior, which is seen as the most ornate interior of its type in the former Daugavpils District.