Atpūta laukos

Lauku Ceļotāja e-avīze tūrisma profesionāļiem

Priecājamies uzrunāt Jūs visus ar šīs e-avīzes starpniecību. Avīzi izlēmām sagatavot, lai uzskatāmi un koncentrēti Jums pavēstītu, ko Lauku ceļotājs dara ikdienā, ko esam paveikuši un kādi mums vēl mērķi sasniedzami. 
Vēlreiz gribam uzsvērt, ka Lauku ceļotājs nav vien aģentūra, kas veic rezervācijas un apkalpo klientus, bet dara daudz vairāk. Ticam, ka izdarām daudz, lai Jūsu bizness būtu veiksmīgs un bez liekiem pārsteigumiem. Aicinām arī Jūs dalīties savā pieredzē un idejās. Rakstiet uz lauku@celotajs.lv


Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes 2019. gada pavasara izdevumu.

Tajā lasiet:

 • Gaidāmie pasākumi un atskats uz aizvadītajiem pasākumiem.
 • Jaunākie izdevumi - tūrisma brošūras, kartes, rokasgrāmatas.
 • Jūrtakas jaunumi.
 • Lauku tūrisma aktialitātes.
 • Asociācijas aktualitātes un jaunie biedri.

E-versija - (PDF, 4.07 MB).


Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes 2018. gada ziemas izdevumu.

Tajā lasiet:

 • Gaidāmie pasākumi un atskats uz aizvadītajiem pasākumiem.
 • Uzņēmējdarbības anketas apkopojums. Statistika par 2018. gada sezonu lauku tūrismā.
 • 2018. gada kultūras zīmes "Latviskais mantojums" saņēmēji.
 • Sadarbība ar Latvijas Autotransporta direkciju - apceļo "Latvijas valstiskuma veidošanās ceļus" ar sabiedrisko transportu.
 • Jauna rokasgrāmata uzņēmējiem „Vēsturiskais un mūsdienu dārzs”.
 • Jaunumi no Zemkopības ministrijas.
 • Jūrtakas jaunumi .
 • Asociācijas aktualitātes un jaunie biedri.

E-versija (4 MB)


Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes 2018. gada rudens izdevumu.

Tajā lasiet:

 • Gaidāmie pasākumi
 • Produktu rokasgrāmata "Go rural 2018"
 • "Baltic Road Show" pasākumi Japānā
 • Simtgades ietvaros veidotā karte "Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi"
 • Latvijas un Lietuvas ceļojumu karte ''Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms''
 • Jaunumi no Zemkopības ministrijas
 • "Atvērtās dienas laukos 2018" Latvijas rezultātu apkopojums
 • Jūrtakas jaunumi 
 • Jaunie asociācijas biedri

E-versija (2.53 MB)


Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes 2018. gada pavasara izdevumu.

Tajā lasiet:

 • Gaidāmie un aizvadītie pasākumi;
 • Plānotie darbi 2018. gadā;
 • Jaunumi "Lauku ceļotāja" mājas lapā www.celotajs.lv;
 • Likumdošanas jaunumi
 • Jaunas publikācijas un izdevumi;
 • Asociācijas aktualitātes;
 • Jaunie asociācijas biedri.

E-versija (5.34 MB)


Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes 2017. gada rudens izdevumu.

Tajā lasiet:

 • Gaidāmie un aizvadītie pasākumi
 • Atskats uz aizvadīto tūrisma sezonu
 • Iespēja iesaistīties jaunos tūrisma produktos
 • Likumdošanas jaunumi
 • Jaunas publikācijas un izdevumi
 • Jaunie asociācijas biedri

E-versija (5 MB)


Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes pavasara izdevumu.

Tajā lasiet:

 • Gaidāmie un aizvadītie pasākumi
 • Likumdošanas jaunumi
 • "Lauku ceļotāja" iesaiste projektos
 • Atskats uz aizvadīto valdes sēdi
 • "Lauku ceļotāja" uzsāktie un paveiktie darbi 2016. gadā

E-versija (3.70 MB)


Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes rudens/ziemas izdevumu. Tajā lasiet:

 • Jaunākiem "Lauku ceļotāja" izdevumi
 • Gaidāmie un aizvadītie pasākumi
 • Likumdošanas jaunumi
 • Statistika: Kāds bijis 2016. gads lauku tūrisma uzņēmējiem
 • "Lauku ceļotāja" iesaiste projektos
 • Atskats uz aizvadīto valdes sēdi
 • Uzņēmēju jautājumi

E-versija (3.68 MB)

E-versija (4.60 MB) - 22.12.2016 - atjaunināta versija


Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes vasaras izdevumu. Tajā lasiet:

 • Eiropas Lauku tūrisma federācijas "EuroGites" 25 gadi un aktualitātes un sadarbība Eiropas lauku tūrismā;
 • 100 + idejas vasaras ceļojumiem Latvijas laukos;
 • Likumdošanas un uzņēmējdarbības jaunumi;
 • Tiek aktualizēti Zaļā sertifikāta vērtēšanas kritēriji;
 • LEADER pieejas īstenošana 2014. - 2020. gads;
 • Atskats uz akciju "Atvērtās dienas laukos";
 • Projektu aktualitātes un jaunumi;
 • Atskats uz asociācijas kopsapulci un valdes sēdi u.c.

E - avīzes PDF versija (2.74 MB)