Atpūta laukos

Dvietes palu ziņas

Dvietes paliene ir unikāla Latvijas teritorija - sava veida Daugavas palu ūdeņu "akumulātors", kas pie lieliem paliem turpat 20km garā senleja uzkrāj likteņupes ūdeņus, mazinot to ietekmi tālākā Daugavas tecējumā. Lauku ceļotājs ir izveidojis jaunu tūrisma produktu laivotājiem, tādēļ  šajā sadaļā regulāri tiks ievietotas ziņas par to, kāda ir situācija Dvietes apkārtnē. Mūsu 2010.gada Dvietes palu brauciena fotogaleriju variet aplūkot šeit.

Vai Daugavas krastos un Dvietes palienē šogad ir gaidāmi gadsimta plūdi, kādi pēdējo reizi ir novēroti piecdesmitajos gados? Par to lasiet ziņās, kuras pēc Ilūkstes novada Bebrenes pagasta vadītājas Benitas Štrausas sniegtās informācijas un paša redzētā apkopos Juris Smaļinskis (juris@celotajs.lv). Sūtiet arī Jūs savus novērojumus!


24.03.2010

Dvietes pusē apmākusies diena, tādēļ strauja sniega kušana nenotiek. Daugava arī mierīga. Mutuļo tikai Ilūkstes upe, kuras tecējumu aizšķērsojis HES aizsprosts!


23.03.2010

Šodien Dvietes palienē piesalis, no rīta bija - 6 grādi un ūdens līmenis - nemainīgs. Atlidojuši gājputni: cīruļi, dzērves, redzēti divi ziemeļu gulbji.
Pilnīgi savādāka ainava ir novērojama Lielupē: Jelgavas – Staļģenes posmā. Staļģenes tilts ir kļuvis par „centrālo” plūdu vērotāju vietu – te redzami vairāki desmiti vieglo automašīnu un vēl vairāk interesentu. Zemgales līdzenums atgādina milzīgu ezeru, kura vidū redzami nelieli koku puduri, kuros ieslēpušās viensētas. Applūduši arī daudzi pievadceļi, pļavas, palieņu pļavas un lauksaimniecības zemes. Automašīnu rinda kustās Latvijas apstākļiem neierasti lēni (ap 50 – 60 km/h) – visi vēro applūdušās teritorijas. Jura Smaļinska fotogrāfijas ar plūdiem Lielupē skatiet šeit.


22.03.2010

Dvietes apkārtnē sākušies vietējie pali un pļavas jau slīgst kūstošā sniega ūdeņos. Taču tie ir radušies no apkārtnē kūstošā sniega. Daugavas lejtecē ledus vēl nav sācis iet, tādēļ likteņupes ūdeņi vēl nav nonākuši līdz Dvietei!


21.03.2010

Zemgalē un parējā Latvijas teritorijā spēcīgs lietus. Zemgalē atsevišķās vietās sāk parādīties atkusušas laukmales. Melirācijas grāvji strauji pildās ar ūdeni.


19.03.2010

Kaut arī beidzot gaisa temperatūra ir pacēlusies virs nulles iedaļas, nekas neliecina pa kustību Zemgales upēs.


Dvietes paliene ir unikāla Latvijas teritorija - sava veida Daugavas palu ūdeņu "akumulātors", kas pie lieliem paliem turpat 20km garā senleja uzkrāj likteņupes ūdeņus, mazinot to ietekmi tālākā Daugavas tecējumā. Lauku ceļotājs ir izveidojis jaunu tūrisma produktu laivotājiem, tādēļ  šajā sadaļā regulāri tiks ievietotas ziņas par to, kāda ir situācija Dvietes apkārtnē. Vai Daugavas krastos un Dvietes palienē šogad ir gaidāmi gadsimta plūdi, kādi pēdējo reizi ir novēroti piecdesmitajos gados? Par to lasiet ziņās, kuras pēc Ilūkstes novada Bebrenes pagasta vadītājas Benitas Štrausas sniegtās informācijas un paša redzētā apkopos Juris Smaļinskis (juris@celotajs.lv). Sūtiet arī Jūs savus novērojumus!