Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Rokasgrāmata "Livonijas kulinārā ceļa" ēdinātājiem

10.09.2019

Kulinārā tūrisma rokasgrāmata paredzēta lauku tūrisma uzņēmējiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Tās mērķis ir palīdzēt kulinārā ceļa "Livonijas grša" uzņēmējiem savu esošo ēdināšanas piedāvājumu precīzāk pielāgot kulinārā tūrisma tendencēm un papildināt mārketinga aktivitātes ar kulinārijas tūristiem interesējošiem elementiem. Rokasgrāmata pieejama elektroniskā veidā (pdf) , kā arī to iespējams saņemt "Lauku ceļotāja" birojā, Kalnciema ielā 40.


Rokasgrāmatā iespējams iepazīties ar sekojošām tēmām:

  1. Kas ir kulinārais tūrisms? Nodaļā detalizētāk paskaidrots, kas ir kulinārais tūrisms, un kādēļ šāds tūrisma veids piesaista mūsdienu tūristu. Nodaļa iepazīstina arī ar 2019. gada kulinārā tūrisma tendencēm.
  2. Kulinārijas tūristu raksturojums. Nodaļā aplūkoti dažādi kulinārijas tūristu tipi un katra motivācija ceļot. 
  3. Kulinārā tūrisma piedāvājuma veidošana. Nodaļā aplūkotas tādas priekšrocības, ko katram tūrisma uzņēmējam iespējams izmantot piedāvājuma veidošanā, kā piemēram, vietas un telpas izmantošana, īpaša notikuma organizēšana vai īpaša piedāvājuma izveidošana. Ieteikumus papildina arī projekta teritorijas labie piemēri. 
  4. Kulinārā mantojuma izmantošana tūrismā. Nodaļā sniegti padomi, kā kulināro mantojumu veiksmīgi pasniegt tūristiem, minot piemērus no projekta teritorijas. 
  5. Mārketinga loma piedāvājuma popularizēšanā. Nodaļā aprakstīta kvalitatīvu fotogrāfiju un sociālo tīklu nozīme kulinārijas mārketinga piedāvājuma popularizēšanā. 

Kā arī uzzināt, kāds bijis Livonijas iedzīvotāju vēsturiskais uzturs, un kādu kulināro mantojumu esam aizguvuši no Livonijas laiku virtuves. 

 

Rokasgrāmata uzņēmējiem sagatavota projekta “Livonijas kulinārais ceļš” ietvaros, kas īstenots “Interreg Estonia-Latvia” programmas ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...

Interreg V-A — Estonia–Latvia
Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.