Atpūta laukos

Prasības olu apritei nelielā apjomā - ZM aicina izskatīt un saskaņot MK noteikumus

04.06.2018

>>> Skaidrojums par gallus gallus sugas putnu olu apriti nelielā apjomā.


ZM aicina izskatīt un saskaņot “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 235 “Prasības olu apritei nelielā apjomā””  

Jūsu komentārus un viedokļus gaidīsim līdz 12.06.2018. uz e-pastu lauku@celotajs.lv.

 

Zemkopības monistrija: Skaidrojums par gallus gallus sugas putnu olu apriti nelielā apjomā.

    Noteikumi Nr. 235 “Prasības olu apritei nelielā apjomā” ir noteikumi, kuros nosaka atkāpes.
    Noteikumos nenosaka prasības, kuras jau noteiktas regulās.
    R 1308/2013 VI daļa nosaka, ka dalībvalstis var atbrīvot no šajā daļā esošajām prasībām ražotāju, kas olas piegādā tieši galapatērētājam, šīs atkāpes tad arī ir noteiktas 235.noteikumos:

  • Olas, ko iegūst no gallus gallus ganāmpulka līdz 50 vistām var nemarķēt
  • Olas, ko iegūst no gallus gallus ganāmpulka virs 50 vistām, ir jāmarķē.

 


Ja uzņēmums vēlas olas piegādāt mazumtirdzniecībā (citam mazumtirdzniecības uzņēmumam), tam ir jāievēro R 1308/2013 un R 589/2008 prasības un olas ir jāšķiro, jāpako un iepakojums jāmarķē, ko drīkst darīt tikai atzīti iepakošanas centri ražotnē vai iepakošanas centrā.  MK noteikumi Nr. 235 nosaka, kas ir neliels olu apjoms – līdz 350 gallus gallus sugas dējējputniem.

Tā kā prasības gallus gallus sugas putnu olu izplatīšanai citam mazumtirdzniecības uzņēmumam ir vienādas kā nelielam ( nelielie apjomi), tā lielam olu ražotājam, proti, R 1308/2013 un R 589/2008 noteiktās prasības, nav nepieciešamības to atrunāt noteikumos.

R 1308/2013 un R 589/2008 noteikto prasību ievērošana nemaina olu ražotāja statusu.

MK 2007. gada 6.novembra noteikumi Nr.741 nosaka salmonelozes apkarošanas kārtību mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā (olas, putnu gaļa) un attiecas gan uz realizāciju mazumtirdzniecībā, gan realizāciju tieši galapatērētājam. Līdz ar to prasības mājputnu ganāmpulku slimību apkarošanai nemainās, ja olas nelielos apjomos tiek šķirotas, fasētas un marķētas saskaņā ar R 1308/2013 un R 589/2008.


Skatīt citas ziņas ...