Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Praktiskā seminārā darina lībiešu aubes

19.04.2018

2018. gada 6. aprīlī Dundagas novada rokdarbnieces pulcējās lībiešu aubes šūšanas darbnīcā, kas notika projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 
Darbnīcu vadīja un dažādus rokdarbu darināšanas noslēpumus atklāja Latvijas Amatniecības kameras tekstilizstrādājumu meistare Jonika Tērvide no Ventspils, kura ar lielu rūpību un ieinteresētību sekoja katras dalībnieces aubes tapšanas gaitai. Kaut arī daudzas no sanākušajām sievām arī ikdienā darina dažādus rokdarbus, tomēr profesionāļa padoms lieti noderēja, sevišķi auduma ziedu meistarošanas mākslā. 


Aube lībiešu sievietes tautastērpā ir viens no tiem elementiem, kas būtiski atšķiras no latviešu sievietes tautiskā tērpa aksesuāriem. Proti, aubes pakauša daļa ir bagātīgi rotāta ar dažādiem no auduma veidotiem ziediem, uzšūtām pērlēm un citiem izšuvumiem. Darinot to, sieviete var likt lietā savu radošo fantāziju un krāsu izjūtu – jo raibāk, jo labāk!
Kaut arī diena pagāja spraigā darbā, aubes pilnīgi gatavas netika, taču šīs dienas kopā būšana vairoja sanākušo dalībnieču zināšanas un prasmes lībiešu sievietes tautastērpa darināšanā un, protams, arī pašu rokdarbu prieku, kas dienas beigās izskanēja priekšlikumā ziemas vakaros tikties vakarēšanās, daloties zināšanās un pieredzē un vienkārši kopā būšanas priekā. 
Paldies projekta vadītājai Ilzei Šteinei par darbnīcas organizēšanu un viesu nama “Pītagi” saimniecei Signei Dišlerei par viesmīlību un gardo maltīti!

Projekts "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis" tiek īstenots Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros un tā mērķis ir veicināt mazo etnisko kultūras reģionu kā tūrisma galamērķu atpazīstamību. 
Šī ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja semināra dalībniece Dženeta Marinska. 
 


Skatīt citas ziņas ...

Interreg V-A — Estonia–Latvia
Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.