Atpūta laukos
Skatīt ziņas tikai par: Visas Naktsmītnēm Ceļojumiem Profesionālās

Profesionālie jaunumi

Šobrīd tiek izstrādāts lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas plāns, lai veicinātu tā iekļaušanu UNESCO sarakstā, pirmkārt to piesakot Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam jau šogad jūnijā. 

Esam apkopojuši sākotnējās idejas, organizējot prāta vētras lībiešu kopā sanākšanās, kur pierakstījām priekšlikumus tradīcijām un konkrētiem pasākumiem, kas saglabātu un dažkārt atjaunotu kultūras mantojuma vērtības. Tagad esam plāna izstrādes stadijā. Tam jābūt ļoti praktiskam un īstenojamam, tomēr neatmetot arī idejas, kas ir svarīgas pat, ja tām vēl nav zināms tik precīzs izpildītājs. Plānam ir jāpalīdz saglabāt lībiešu kultūras vērtības, iedzīvinot un izceļot tās arī sabiedrības apskatei, vienlaikus paredzot turpināt izpēti, kas ļautu izprast un dziļāk izzināt mantotās vērtības, lai arvien plašāka sabiedrība varētu mācīties un izmantot savā ikdienā vai uzņēmējdarbībā lībisko identitāti un kultūru. 

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


29.03.2018

Suiti ir latviešu etniskā grupa - savdabīga katoļu „sala” luterticīgās Kurzemes centrā, kurai ir bagāta, gandrīz 400 gadus ilga vēsture. Reliģiskā atšķirība bija iemesls, kādēļ suiti noslēdzās savā novadā, radot un ilgstošā laika posmā saglabājot unikālas un bagātas tautas tradīcijas, kas šobrīd ir ietvertas UNESCO Pasaules Nemateriālā mantojuma sarakstā, kam nepieciešama neatliekama glābšana! Izpausmes, kas raksturo suitu nemateriālās kultūras mantojumu, ir tradicionālie svētki, tautas parašas, mutvārdu tradīcija, tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas prasmes, tradicionālā tautas tērpa darināšana un ēdiena gatavošanas tradīcijas.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Aktuāls un steidzams jautājums tiem, kas savos uzņēmumos lieto kādu no pielikumā esošajiem aizliegtajiem vai ierobežotajiem augiem. Šobrīd norit Ministru kabineta noteikumu izstrāde, kas tiks attiecināta uz šo augu izmantošanas kārtību un reģistrāciju (t.sk. kas prasīs izmaksas). Lūdzu, uzrakstiet mums vai lietojiet šos augus un ja lietojiet, tad kur un kā, lai varam iesaistīties šo noteikumu izstrādē.

>>> Lauku tūrisma uzņēmēju reakcija saistībā ar augu lietošanas ierobežojumiem.

<<< Zemkopības ministrijas atbildes reakcija saistībā ar augu lietošanas ierobežojumiem.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


2018. gada 26. martā Rīgā - LLTA "Lauku ceļotājs" birojā (Kalnciema ielā 40) norisinājās mācību seminārs Mācību seminārs "Kā izveidot atbilstošus tūrisma produktus Japānas tirgum?" (“How to build up proper tourism products for Japanese market“). Semināru vadīja Mr. Shigeyoshi Noto, Latvijas oficiālais tūrisma pārstāvis Japānā, kuram ir 17 gadu pieredze tūrisma industrijas sadarbības un mārketinga veicināšanā starp Japānu un Centrālbaltijas valstīm.

Seminārā piedalījās tūrisma nozares pārstāvji - nakstmītņu pārstāvji, tūrisma operatori un citas ieinteresētās personas. Semināra mērķis bija sniegt dalībniekiem praktisku ieskatu par Japānas mērķa tirgu un ieteikumus vietējo tūrisma produktu pielāgošanu atbilstoši Japānas klientu prasībām un interesēm.
 

Semināra PROGRAMMA.

Mr. Shigeyoshi Noto PREZENTĀCIJA.


Kopā ar Kurzemes piekrastes lībiešiem un Dundagas novada pašvaldību esam veikuši labojumus un papildinājumus Lībiešu krasta stila grāmatai. Stila grāmata iepazīstina ar lībiešu krasta vizuālo identitāti, un tajā ir ietverta informācija par lībiešiem un viņu kultūrvēsturiskajām vērtībām un iezīmēm, par lībiskajiem simboliem un grafiskajiem elementiem, tādējādi cildinot un saglabājot lībiešu krasta kultūrvēsturisko mantojumu.

Jaunākā Lībiešu krasta stila grāmatas versija ir pieejama elektroniski šeit.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Š. g. 22. martā "Lauku ceļotājs" sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti Rundāles novada "Mazmežotnes muižā" vienkopus pulcināja vairāk kā 100 lauku tūrisma uzņēmēju un  nozares profesionāļu, lai tiktos profesionālā apmācību seminārā, kas  bija veltīts Japānas tūrisma mārketingam.

FOTO galerija

PREZENTĀCIJAS:

Klienta vajadzības mūsdienās un atbilstošu tūrisma produktu veidošana, Gunta Grīnberga-Zālīte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lauku tūrisma produktu iekļaušana tūroperatoru programmās, Anta Jokste, tūrisma aģentūra "Estravel" Latvijas filiāles direktore

Kā noformēt tūrisma piedāvājumu - 8 Latvijas lauku tūrisma produkta piemēri tālajiem tirgiem, Antra Damberga


Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes 2018. gada pavasara izdevumu.

Tajā lasiet:

  • Gaidāmie un aizvadītie pasākumi;
  • Plānotie darbi 2018. gadā;
  • Jaunumi "Lauku ceļotāja" mājas lapā www.celotajs.lv;
  • Likumdošanas jaunumi
  • Jaunas publikācijas un izdevumi;
  • Asociācijas aktualitātes;
  • Jaunie asociācijas biedri.

E-versija (5.34 MB)

Skatīt visas ziņas par "Lauku Ceļotāja e-avīze tūrisma profesionāļiem"


Esam izveidojuši un sākam popularizēt tūristiem jaunu produktu - vēsturiskais mantojums agrotūrismā  http://www.celotajs.lv/agriheritage. Tās ir ražojošas lauku saimniecības, muzeji, muižas, tehnikas kolekcijas un citi, kas iepazīstina ar saimniekošanas vēsturi laukos no seniem laikiem līdz mūsdienām. Vēsturiskais mantojums agrotūrismā ir zemkopības, lopkopības, dārzkopības, zvejniecības, amatniecības attīstības stāsts caur dažādiem vēstures posmiem un dzimtu pieredzi.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Suitu zemes un Lībiešu krasta iepazīšanai projekta "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis" ietvaros kopā ar Dundagas, Ventspils, Alsungas un Kuldīgas novadu pašvaldībām esam izstrādājuši Suitu zemes un Lībiešu krasta maršrutu izdevumus –  brošūru “Pa Suitu zemi” un bukletu “Līvu krasts aicina!”. 

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Esam izdevuši 3 rokasgrāmatas lauku tūrisma uzņēmējam ar mērķi palīdzēt izveidot, uzturēt un popularizēt vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu.

Vēsturiskais mantojums agrotūrismā ir pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē. Vēsturiskais mantojums ir visdažādāko vēstures posmu, kultūru un tautu ietekmes. Nozīmīgi pagrieziena punkti vēsturē, kas ienesa daudz jauna, ir, piemēram, krusta kari viduslaikos, Hercoga Jēkaba laikmets, muižas kā saimnieciskās darbības centri, Latvijas pirmās neatkarības gadi ar daudziem jauninājumiem lauksaimniecībā, un arī padomju gadi, kuru atstātā ietekme un liecības kļūst par vēstures mantojumu.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...